Förhoppningen är att tillgängligheten ska öka inom vården och att patienter ska hamna rätt direkt. Hittills har vårdgarantin i primärvården inneburit att patienten ska få träffa en läkare för medicinsk bedömning inom sju dagar.

Den förstärkta vårdgarantin från 1 januari 2019 ger rättigheten att få en medicinsk bedömning inom tre dagar av en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation. Vem patienten ska träffa beror på behovet.

– Tanken med den förstärkta vårdgarantin är inte bara att korta tiden till första besöket, det handlar också om att patienterna snabbare ska få en medicinsk bedömning av någon med kompetens inom det område patienten söker vård för. Det är mycket bättre att exempelvis en person som behöver träffa en fysioterapeut får göra det direkt och inte behöver bedömas av en läkare först, säger Anders Henriksson, vice ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Den nya vårdgarantin är ett led i omställningen av vården, som bygger på nära vård, utifrån patientens behov. Primärvården ska vara första linjen och basen för patienters kontakt med hälso- och sjukvård.

Där kommer även distriktssköterskor och sjuksköterskor göra bedömningar.