För varje flyttad semestervecka får sjuksköterskor och barnmorskor 14 000 kronor extra. Det innebär att sjukvården i Region Västmanland får betala sammanlagt närmare tre miljoner kronor för att få bemanningen att gå ihop i sommar, skriver Fagersta-Posten.

Till sommarkartan

Förra året fick de som flyttade sin semestervecka 12 000 kronor, då slutade notan på 1,3 miljoner kronor. Men då var det också betydligt färre semesterveckor som behövde flyttas, 103 stycken.

Det är inom ambulanssjukvården och kvinnosjukvården som flest semesterveckor har flyttats.

– Regionen har infört arbetstidsförkortning och vi har inte hunnit rekrytera ifatt det ökade personalbehovet. Det är också ovanligt många som tar ut föräldraledigt under sommaren, säger Fredrik Leek, områdeschef för ambulanssjukvården i Västmanland, till Fagersta-Posten.