– Det känns bra. Det betyder att de ser farhågor med den verksamhet som vi har beskrivit för dem, säger Lene Lorentzen, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland och huvudskyddsombud på Skaraborgs sjukhus i Lidköping.

Som Vårdfokus tidigare berättat utförs flera mindre ortopediska ingrepp som tidigare gjordes på operationsavdelningen numera på ortopedmottagningen. Undersköterskor som fått tre dagars bredvidgång gör det som det tidigare krävdes en operationssjuksköterska för.

Vårdförbundets huvudskyddsombud är kritiska till nyordningen, som de anser äventyrar patientsäkerheten. I våras anmälde de därför den nya operationsrutinen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten har nu beslutat att göra en tillsyn på sjukhuset. När är dock inte känt.

– Vi vill att Ivo utifrån gällande lagstiftning bedömer om det är patientsäkert att bedriva operationsverksamhet på andra platser än en operationsavdelning och med andra yrkesgrupper än specialistsjuksköterskor, säger Lene Lorentzen.