Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, såg så allvarligt på att sjuksköterskan utnyttjat nedsövda och ”fullständigt försvarslösa” patienter att de krävde indragning av hennes legitimation. Men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslutar nu i stället om en treårig prövotid.

Vårdfokus har tidigare berättat om sjuksköterskan som fick nytt arbete trots att hon utreds av åklagare och att Ivo yrkat på att hennes legitimation ska dras in. 

En sjuksköterska ”som medvetet spär ut läkemedelsdoser och felmärker sprutor avseende innehållet för att kunna ta undan lite för eget bruk förtjänar varken allmänhetens eller myndigheternas förtroende”, skrev Ivo om sjuksköterskans agerande.

Ivo ansågs också att stölderna begåtts på ”ett synnerligen förslaget tillvägagångssätt” som allvarligt har äventyrat patientsäkerheten, och att även kollegor kunde ha drabbats då de riskerade att utföra sitt arbete på ett undermåligt sätt.

HSAN är inte lika hård i sin bedömning och frångår Ivo:s förstahandsyrkande. Stölderna har polisanmälts och ännu inte prövats rättsligt, framhåller HSAN och bedömer att en treårig prövotid räcker för att säkerställa patientsäkerheten. Sjuksköterskan ska under tiden även gå i behandling och rehabilitering.