De nya riktlinjerna om skyddsåtgärder mot covid-19 från Folkhälsomyndigheten och regionerna har väckt mycket reaktioner i vården. Vilken evidens ligger bakom förändringarna? Hur ska rekommendationerna tolkas?

Läs också: Vårdpersonal tar strid mot sänkta hygienkrav

I ett brev till folkhälsomyndighetens generaldirektör kräver nu Vårdförbundet att riktlinjerna förtydligas.

Vad ligger bakom?

Bland annat efterfrågar förbundet en bättre beskrivning av vilka rapporter och artiklar som ligger bakom de nya rekommendationerna. Exempelvis på vilka grunder myndigheten numera endast "rekommenderar" munskydd och i vilka vårdsituationer heltäckande skyddsrock ska användas, eller inte.

Läs också: Anders Tegnell: ”Bygger på den bästa evidens som finns”

Där Folkhälsomyndighetens rekommendationer skiljer sig från Världshälsoorganisationens behöver det också framgå tydligare hur den svenska myndigheten gjort sin bedömning, enligt Vårdförbundet.

Sineva Ribeiro (Fri Dan Lepp).jpg
Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet håller med Folkhälsomyndigheten om att skyddsutrustning är en arbetsmiljöfråga och därför arbetsgivarens ansvar, att valet av skyddsutrustning ska ske i samverkan mellan fack och arbetsgivare och anpassas till olika typer av arbetsförhållanden och exponeringsrisker.

Måste vara tydligt

Men just därför måste myndighetens rekommendationerna, som ligger till grund för alla bedömningar som görs ute i vården, vara väldigt tydliga, menar Sineva Ribeiro, Vårdförbundet ordförande.

- Som det blev nu blev de nya riktlinjerna ännu mer otydliga och det skapar otrygghet, säger hon.