Vårdförbundet skrev i förra veckan under krislägesavtalet och på torsdagen begärde Region Stockholm att arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ska godkänna det, vilket gjordes på fredagen.

Läs mer: Vårdförbundet har sagt ja till krislägesavtalet

– I Region Stockholm ser vi nu att alla befintliga möjligheter i det reguljära kollektivavtalet för att säkra bemanningen i intensivvården är uttömda. Vi väljer därför att aktivera krislägesavtalet enligt regionens begäran med omedelbar verkan, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.

Joakim Larsson skr beskuren 1.jpg
Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation. Foto Thomas Carlgren

Personal kan lånas in och ut

Avtalet börjar gälla för iva i regionen med omedelbar verkan och innebär att arbetstiden höjs till 48 timmar i veckan i maximalt fyra veckor samtidigt som det blir möjligt för arbetsgivaren att beordra nödfallsövertid liksom att låna in och ut personal för att kunna flytta resurser efter behov.

Som kompensation för de högre kraven ska en särskild ersättning på 120 procent av ordinarie lön betalas ut för alla arbetade timmar. De som arbetar får alltså 220 procent av sin vanliga lön per timme. Den som jobbar nödfallsövertid får totalt 250 procent av lönen per timme.

– Krislägesavtalet är inte en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet. Medarbetarnas vila och återhämtning måste också tryggas så att de orkar arbeta långsiktigt. Arbetsgivarna måste därför parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Gäller enbart på iva

Det krislägesavtal som aktiveras i dag gäller för personal inom intensivvården, det vill säga läkare, sjuksköterskor och undersköterskor där. På iva bedöms situationen vara som allra mest ansträngd, berättar SKR:s biträdande förhandlingschef Jeanette Hedberg för Vårdfokus kort efter att avtalet offentliggjorts.

Vad krävs för att andra verksamheter ska få ta del av krislägesavtalet?

Region Stockholm måste göra en hemställan till oss för varje enskild verksamhet, säger Jeanette Hedberg.

Hur lång tid tar det för er att behandla en sådan begäran?

Vår ambition är att göra det så skyndsamt som möjligt, beroende på hur många som kommer in samtidigt.

Vårdfokus har tidigare berättat att SKR tidigare i veckan fått en hemställan om att utlösa krislägesavtalet, men SKR har inte gått ut med information om vilken region eller kommun det gäller. Jeanette Hedberg berättar att det inte har aktiverats ännu, utan att arbetsgivaren arbetar med att ta fram alternativa lösningar.

Krislägesavtalet gäller tills dess att berörd kommun eller region konstaterar att krisläge inte råder längre och SKR och Sobona fattar beslut om att inaktivera det.