I en serie reportage har SVT Värmland granskat missförhållanden inom hemsjukvården i Forshaga. När vårdpersonalen inte fick gehör från sina chefer uppvaktade de kommunalråden och vädjade om hjälp. Efter det kallades sjuksköterskan Kajsa Magnusson in till sin chef, Patrik Bark.

– Han sa att yttrandefriheten gäller inte mig och man får inte prata med politikerna - och man kontaktar inte heller tidningarna, berättar Kajsa Magnusson för SVT:s reporter.

Spelar upp samtalet för chefen

När SVT intervjuar enhetschefen Patrik Bark säger han först att han inte förbjudit någon att prata med politikerna, men att man ska gå tjänstevägen först.

Men sjuksköterskan Kajsa Magnusson hade spelat in samtalet och där hörs tydligt att enhetschefen säger: "att gå till politikerna är helt fel väg och det vill jag inte uppleva nåt mer".

Enhetschefen förklarar också att om man är missnöjd med något tar man det med sin chef och "man går inte och pratar med Värmlands Folkblad till exempel".

Efter att SVT konfronterat Patrik Bark med inspelningen säger han: 

– Det blev lite olyckligt, det var verkligen inte min avsikt. Jag formulerade mig felaktigt.

Se hela SVT Värmlands reportage här.

Kan vara ett brott mot grundlagen

I en kommentar till SVT säger Per-Ola Wiklander, som är lektor i juridik vid Karlstads universitet, att det kan röra sig om ett brott mot grundlagen.

– Om man går tillbaka till grundlagsregeln och syftena med den så kan man på goda grunder argumentera för att den här personen bryter mot, åtminstone tankarna bakom meddelarfriheten, säger han.

Läs också: Så hanterar du kontakter med medier