"Jag tänkte att det var såhär att ha mens." Så säger Karolina 23 år i en film som ingår i Socialstyrelsens nya webbutbildning. Karolina var 12 år när hon sökte vård första gången. Hon gick till skolsköterskan, men fick bara med sig värktabletter hem när hon beskrev hur ont hon hade i magen.

Smärtorna blev värre med tiden, särskilt vid mens. Hela hennes liv påverkades, men tillslut fick hon rätt frågor från vården som ledde fram till en diagnos.

Ny webbutbildning

För ett år sedan kom de första nationella riktlinjerna för endometrios – sjukdomen som drabbar upp till var tionde svensk kvinna i fertil ålder. En tyst och dold sjukdom som vården saknar mycket kunskap om.

mycket mensvärk inte ok.png
Socialstyrelsen vill öka kunskapen om endometrios. Bild: Socialstyrelsen

Nu i mars, som är den internationella endometriosmånaden, har Socialstyrelsen släppt en ny webbutbildning som riktar sig till vården. "Vård vid endometrios" sammanfattar det viktigaste om sjukdomen. Fakta, diagnos och behandling och hur viktigt det är med rätt bemötande.

Experter och berättelser

Expertröster blandas med reflekterande frågor och patienters berättelser om sina erfarenheter av både endometrios och vården.

- Är det någon som söker för värk, som har ont i magen, då ska man fråga: Har du mycket ont? Påverkar det dig i vardagen? Man måste ställa ett antal frågor och se om det är endometrios, säger 23-åriga Karolina i utbildningsfilmen.

I Socialstyrelsens utbildningsmaterial finns också nedladdningsbara affischer och broschyrer till vårdgivare och patienter.