Den som ingriper på fritiden saknar rättsskydd

Sjuksköterskor som på sin fritid hjälper till vid festivaler eller andra evenemang bör tänka på att de riskerar både skadeståndsansvar och att mista legitimationen.

För ett par år sedan kom en lag som reglerar allas skyldighet att tillkalla hjälp om någons liv eller hälsa är i fara. En moralisk skyldighet att hjälpa den som segnar på gatan gäller också alla.

Däremot har varken sjuksköterskor eller annan vårdpersonal en juridisk skyldighet att på sin fritid ingripa vid olycksfall. Det försäkringsskydd man har som anställd gäller heller inte om man ingriper utanför tjänsten.

– För den som ingriper på sin fritid finns inget försäkringsskydd. Den som väljer att agera riskerar både sin legitimation och att bli skadeståndsskyldig om hon skulle göra något fel, säger Jeanette Lindgren Dahlin, förbundsjurist på Vårdförbundet.

Hon tycker att det är viktigt att påpeka att samma sak gäller för sjuksköterskor som på sin fritid hjälper till vid stora festivaler eller motorevenemang. Skulle de behöva ingripa så saknar de försäkringsskydd. Om de inte har sett till att teckna en försäkring själva.

Skydd som egenföretagare

Ralf Ström, ansvarig för företagsförsäkringar på försäkringsbolaget Salus Ansvar, berättar att den som arbetar vid stora evenemang brukar omfattas av försäkringar för egenföretagare.

– Den som har sådana åtaganden gör det väl ofta som egenföretagare och anses då vara vårdgivare, säger han.

Däremot omfattas de inte av yrkesförsäkringen. Vårdförbundet har ett avtal med Salus Ansvar som säljer en yrkesförsäkring för sjuksköterskor. Den innehåller bland annat ett skydd för den som ingriper utanför tjänsten och blir anklagad för att ha gjort fel.

– Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet upp till 10 miljoner kronor för den som anklagas för försumlighet. Men det krävs att det är en grov försumlighet för att en sjuksköterska verkligen ska bli fälld för det, säger Ralf Ström.

Uppstår en tvist om huruvida en sjuksköterska har varit försumlig eller inte så ersätter försäkringen utgifter för juridisk konsultation.

Försäkringen innehåller även ersättning till den som har blivit smittad av blod eller annat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida