HSAN. Disciplinpåföljder återinförs

Ansvarsnämnden bröt mot lagen när de lät bli att utdela disciplinpåföljder till personal som har gjort allvarliga fel.?

I flera månader har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, låtit bli att utdela disciplinpåföljd trots att nämnden konstaterat att vårdpersonal har begått fel. HSAN:s motivering var att systemet med erinran och varning upphör vid årsskiftet och att det är praxis att låta en mildare tolkning av lagen gälla så fort den har blivit beslutad. ?

HSAN stod på sig trots att många andra instanser hävdade att den nya tillämpningen var fel. Men för några veckor sedan fick HSAN bakläxa av kammarrätten i två fall där nämnden inte hade gett någon påföljd trots allvarliga fel. I båda fallen slås fast att HSAN:s agerande inte hade något lagligt stöd. De nu gällande bestämmelserna om disciplinpåföljd ska enligt domstolen följas och HSAN måste göra en ny prövning.?

Den nya patientsäkerhets­lagen beslutades i juni och träder i kraft vid årsskiftet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida