Många fallgropar för den som börjar jobba utan legitimation

Många fallgropar för den som börjar jobba utan legitimation
Sugen på att börja jobba, trots att legitimationen dröjer? Vad som står på din namnskylt är en av flera viktiga saker du måste se upp med.

Reglerna är oklara. Här är fallgroparna du ska se upp för.

Sjuksköterska? Nej, sjuksköterskestuderande. Sjuksköterska är en skyddad yrkestitel. I värsta fall kan du dömas till böter om du kallar dig sjuksköterska innan du fått din legitimation. Se upp med vad det står på din namnskylt. Enligt gällande regler får det inte stå något som kan förväxlas med den skyddade yrkestiteln legitimerad sjuksköterska.

Riskera inte din legitimation. När Socialstyrelsen utfärdar legitimationer gör de lämplighetsbedömningar. Börjar du arbeta med uppgifter som egentligen ska utföras av en legitimerad sjuksköterska och det händer något allvarligt kan det leda till att du inte får någon legitimation.

Undersköterska… Som sjuksköterskestudent kan du skaffa dig erfarenhet genom att arbeta som undersköterska. Du kan genom handräckning assistera en sjuksköterska, som behåller det hundraprocentiga ansvaret. Den legitimerade sjuksköterskan ska befinna sig i samma rum som du när du utför handräckning, enligt Vårdförbundets tolkning. Inom den kommunala hälso- och sjukvården får du som undersköterska ge läkemedel under delegering, men inte inom slutenvården.

… eller undantag. Sjuksköterskestudenter som har avklarat termin fem med godkända kurser och prov kan anställas som vikarier för legitimerade sjuksköterskor inom landstingsdriven och kommunal hälso- och sjukvård, enligt ett undantag som Socialstyrelsen kom med år 2000. Undantaget har kritiserats för att vara luddigt. Enligt reglerna ska du som vikarie på undantag alltid ha en legitimerad sjuksköterska som handledare, men den personens ansvar är oklart. Reglerna säger att du inte får jobba natt, men anger inte vad som gäller för kvällspass. Socialstyrelsen funderar just nu på att ta bort undantaget, ett förslag som Vårdförbundet gillar och Sveriges kommuner och landsting ogillar.

Tydligt anställningsavtal. Om du anställs innan du fått din legitimation ska det framgå tydligt vilken roll du har fram tills att du är legitimerad och att din anställning då ska övergå till en sjuksköterskeanställning. Allt som är viktigt för dig, som du och arbetsgivaren kommit överens om, ska du alltid försöka få med i ett anställningsavtal. Är ni exempelvis överens om att du ska arbeta på en viss avdelning, se till att det skrivs in i avtalet.

Tydliga villkor. Om du anställs som sjuksköterskevikarie på undantag, innan du fått din legitimation, är det viktigt att du diskuterar dina villkor med arbetsgivaren innan du börjar jobba. Vilka uppgifter är det tänkt att du ska utföra? Under vilka omständigheter? Enligt vilket schema? Kraven måste kännas rimliga och ute på arbetsplatsen ska du känna att du kan säga nej till arbetsuppgifter du är osäker på. Otydligheten kring vilka arbetsuppgifter en sjuksköterska på undantag får utföra gör det möjligt för arbetsgivaren att tänja på gränserna. Alla har olika mycket erfarenhet med sig i bagaget. Det viktiga är att dina villkor känns rätt för just dig.

När du söker legitimation. Läs Socialstyrelsens instruktioner. Skicka in en komplett ansökan. Betala avgiften i tid. Då tar det max två veckor att få sin legitimation i sommar, lovar Socialstyrelsen.

Fakta: Carita Fallström, förbundsjurist på Vårdförbundet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida