Förlossningsvård

Allt fler induktioner i sena graviditeter

Allt fler induktioner i sena graviditeter
Rósa Ólafsdóttir, barnmorska på BB vid Örebro universitetssjukhus, och Anna Eckerdal Toll, barnmorska vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har skrivit en magisteruppsats om induktion i graviditetsvecka 41. Foto: Sanna Björkman.

Hälften av alla förlossningar i graviditetsvecka 41 sätts numera i gång. ”Vi skulle önska att det fanns en metod för att selektera kvinnorna bättre” säger barnmorskorna Rósa Ólafsdóttir och Anna Eckerdal Toll.

För tre år sedan gav Nationellt programområde, NPO, för kvinnosjukdomar och förlossning ut en rekommendation om att alla gravida bör ha fött innan vecka 42+0. Bakgrunden är resultaten från Swepis-studien och syftet är att minska sjuklighet och risken för att barn dör i magen.

Regionerna har kommit olika långt när det gäller att införa nya rutiner, men sett till hela landet har antalet igångsättningar i graviditetsvecka 41 ökat från cirka 35 procent 2019 och till 50 procent 2021. Sett till det totala antalet förlossningar är det i dag 28 procent som sätts i gång.

Långdragna förlossningar

Samtidigt som förlossningsklinikerna tar emot allt fler gravida som ska sättas i gång saknas det kunskap om hur det påverkar kvinnorna. Barnmorskorna Rósa Ólafsdóttir och Anna Eckerdal Toll har inom ramen för en magisteruppsats vid Uppsala universitet tittat på hur det har gått för förstföderskor som har en omogen livmodertapp vid igångsättning i vecka 41 och framåt.

Resultatet är inte publicerat ännu, och där med inte granskade av experter, men de båda barnmorskorna fick tillfälle att presentera sin studie vid konferensen Reproduktiv hälsa i Karlstad i början av oktober.

– Till viss del var resultatet som förväntat – de med mest omogen cervix har ofta längre förlossningar och får en uttröttad livmoder. Samtidigt var det intressant att det var så stora skillnader mellan grupperna även när de gick igenom samma förlossningssätt, säger Anna Eckerdal Toll.

I en journalbaserad kohortstudie har de tittat på 348 förlossningar där kvinnor haft låg Bishop Score, det vill säga en omogen livmodertapp. Bishop Score är ett mått som används för att bedöma livmodertappens, cervix, mognadsgrad inför val av induktionsmetod. De jämförde två grupper av kvinnor – en med en mycket omogen livmodertapp och en med relativt omogen livmodertapp.

Rapporterar sämre förlossningsupplevelse

Resultatet visar att kvinnorna i gruppen med en mycket omogen livmodertapp oftare hade en negativ förlossningsupplevelse (19,5 procent) jämfört med de med en men relativt omogen där 10,5 procent rapporterade en negativ förlossningsupplevelse. Det fanns en högre förekomst av kejsarsnitt i gruppen med mycket omoget cervixstatus jämfört med den andra gruppen.

Drygt 18-19 procent av förlossningarna avslutades med sugklocka och här fanns ingen skillnad mellan grupperna. Det samma gällde även amning – 89 procent av kvinnorna i de båda grupperna helammade vid utskrivning från BB.

Rósa Ólafsdóttir påpekar att de bara tittat på kvinnorna och det är självklart är viktigt att hitta barn som är i riskzon.

– Det här ska inte tolkas som att vi är emot induktioner. Att rädda liv går självklart först, men vi skulle önska att det fanns en metod för att selektera kvinnorna bättre. Ett kejsarsnitt på en förstföderska är inget man strävar efter om det går att undvika eftersom vi vet att det kan ge komplikationer på kort och lång sikt, säger hon.

Fortsatt diskussion

Inom vården pågår fortfarande en diskussion kring hur resultaten från Swepis-studien ska tolkas och införlivas i arbetet. Induktioner är mer resurskrävande och ökar medikaliseringen av förlossningsvården samtidigt som risken för att barn dör i magen ska minimeras.

Porträtt Ulrika Åberg
Ulrika Åberg. Foto: Sanna Björkman.

I samband med konferensen Reproduktiv hälsa frågade Vårdfokus ett par barnmorskor hur de nya rekommendationerna påverkar dem i arbetet. Ulrika Åberg, barnmorska vid förlossningen vid Ryhovs sjukhus i Jönköping, upplever att många kvinnor är rädda och vill inte gå över tiden.

– Vi har mycket mer induktioner i dag sedan vi fick de nya rutinerna för tre år sedan. Förlossningarna blir mer långdragna och mer instrumentella. Jag tycker det behövs en annan typ av avdelning där kvinnorna kan vara innan det är dags för förlossning eftersom de i dag tar upp platser. I dag kan en del kvinnor få gå hem under induktionen vilket är bra, säger Ulrika Åberg.

Karin Tesser arbetar som barnmorska vid MVC Familjecentralen Sopranen i Borlänge. Hon rekommenderar alla kvinnor en kontroll (ultraljud och undersökning av livmodertappen) i graviditetsvecka 41 + 0 till 3.

Porträtt Karin Tesser
Karin Tesser. Foto: Sanna Björkman.

– Rent praktiskt är det en lättnad. Kvinnokliniken tar över gravida i vecka 41. Direktiven är tydligare i dag och det gör det lättare för oss att informera kvinnorna om vad de kan förvänta sig. Samtidigt tycker jag att induktioner är en svår fråga. Självklart ska vi sträva efter en normal förlossning men vi kan inte acceptera att något barn dör. Alla barn ska överleva, säger hon.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida