Mödravård

Äldre mammor får friskare barn

Äldre mammor får friskare barn
Barn till mammor som blir gravida senare i livet har goda chanser att få ett hälsosamt liv, enligt en ny studie. Bild: Mostphotos

Tvärtemot tidigare forskning finns det flera positiva effekter av att få barn senare i livet, enligt en ny studie.

Genom att jämföra syskon födda inom samma familj har forskarna velat se vilken betydelse mammans ålder har för barnets utveckling. Födelsevikt, hälsa, skolresultat och bildningsnivå studerades.

Det är forskare vid Max Planck-institutet i Tyskland och London School of Economics som har analyserat data om 1,5 miljoner svenskar födda mellan 1960 och 1991, skriver Svenska Dagbladet.

Ökad folkhälsa

Resultatet visar bland annat att barn, vars mammor var över 40 år,  hade högre födelsevikt, presterade bättre i skolan och hade större sannolikhet att studera på universitet.

Enligt studien är de främsta bakomliggande orsakerna till resultaten att utvecklingen av vård, skola och levnadsstandard går så raskt framåt. Barn som föds några år senare har bättre förutsättningar än sina äldre syskon. En annan förklaring, som tidigare studier visat enligt SvD, är att kvinnor som har förmågan att få barn vid en högre ålder ofta har en bättre hälsa. Det kan påverka att även deras barn blir friskare.

Riskerna finns kvar

De nya rönen ger dock inte forskarna underlag för att rekommendera kvinnor att skjuta upp barnafödandet. Det är fortfarande svårare att bli gravid i takt med stigande ålder och risken för missfall ökar.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida