Tema: Förlossningsvård

Alternativmodell ger ökad trygghet – nu sprids Min barnmorska till fler orter

Alternativmodell ger ökad trygghet – nu sprids Min barnmorska till fler orter
Illustration: Emma Hanquist

Nöjda kvinnor och färre interventioner. Det är några resultat från projektet ”Min barnmorska” på Karolinska i Huddinge. Nu sprids modellen till fler delar av landet.

Caseload midwifery är en barnmorskeledd kontinuitetsmodell som på Karolinska i Huddinge går under namnet ”Min barnmorska”. Ett team av barnmorskor delar helhetsansvar för vården för en grupp gravida kvinnor – från inskrivningsbesöket på mödravården, genom förlossning och sedan eftervård. ”Min barnmorska” riktar sig främst till förlossningsrädda kvinnor, men tar också emot andra gravida i mån av plats.

Caseload-modellen har utvärderats internationellt i större vetenskapliga studier, där den visat sig kunna minska antalet kejsarsnitt. I en ny utvärdering av projektet ”Min barnmorska” på Karolinska såg man också färre interventioner som epiduralbedövningar och värkförstärkande dropp jämfört med kvinnor inom standardvård. Och kvinnorna själva uttryckte att de var nöjda med vården – de kände sig sedda och trygga. Liknande resultat sågs i forskning från projektet ”Barnmorska hela vägen” i Sollefteå.

Anpassas efter Dalarnas geografi

Nu planeras för en liknande modell på flera håll i landet. I Dalarna anpassas den efter regionens blandning av städer och glesbygd med stora avstånd. Projektledaren Klockar Linda Nääs, barnmorska i Falun, beskriver det som en hybridmodell: i grunden samma som används på Karolinska men med tillägget att kvinnor erbjuds stöd av barnmorskorna via e-hälsoverktyget ”Min vård”. Gravida som bor långt från förlossningen i Falun gör de fysiska besöken hos sin barnmorska på mödravården, men träffar samtidigt ”Min barnmorska” regelbundet digitalt.

– Det gör det möjligt att bygga upp relationen med kvinnan för att skapa den trygghet som är så central inom ”Min barnmorska” och som visat sig ge så goda medicinska resultat, trots långa avstånd. Det är ju barnmorskorna i projektet som assisterar kvinnorna vid förlossningen som sker i Falun, på det här sättet är vi kontakt hela vägen ändå, säger Klockar Linda Nääs.

”Positiva effekter för barnmorskorna”

Från Region Skåne har man varit på utbildning hos ”Min barnmorska” på Karolinska Huddinge. Enligt Christine Rubertsson, barnmorska och professor i Lund, är ett viktigt syfte att kunna ge barnmorskorna ett hållbart arbetssätt.

Christine Rubertsson. Foto: Kennet Ruona

– Det är inte bara de gravida kvinnorna som gynnas av en sammanhållen vårdkedja. Modellen har också visat positiva effekter för de barnmorskor som arbetar med den. Barnmorskorna inom ”Min barnmorska” skattade både arbetsglädje, arbetsmiljö och känslan av att kunna påverka högt i sin utvärdering vilket är i linje med internatio­nella studier, säger hon.

Även i Göteborg planerar man för ett liknande projekt, som ska ge förlossningsrädda och kvinnor med ökad sårbarhet och psykisk ohälsa tillgång till en sammanhållen vårdkedja.

På Karolinska Huddinge tog projektet ”Min barnmorska” slut den 1 februari i år. Där har barnmorskorna gått på ett skräddarsytt lokalt arbetstidsavtal som möjliggjort kontinuiteten i arbetet. Det avtalet har nu sagts upp, vilket fått till följd att 14 av 16 barnmorskor har sagt upp sig. Ledningen på Karolinska har sedan meddelat att ”Min barnmorska” ska få vara kvar i sin nuvarande form. Ändå har ingen av barnmorskorna hittills tagit tillbaka sin uppsägning och sjukhuset har kallat in ett externt team för att reda ut krisen.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida