Amning påverkar inte intelligensen

Amning påverkar inte intelligensen
Över 11000 barn följdes upp till 16 års ålder i den aktuella studien.

De ammade barnen hade inte högre IQ än de som flaskmatats, visar en stor brittisk studie som följt barnen under uppväxten.

Studien ingår i en större studie som har följt upp 11 582 enäggs- och tvåäggstvillingar tills de blev 16 år. De föddes 1994 – 1996 och deras IQ mättes vid nio tillfällen mellan 2 och 16 års ålder. 62 procent av tvillingarna ammades under i genomsnitt 4 månader och 38 procent flaskmatades, enligt Läkartidningen.

Skillnad mellan könen

Flickor i två-årsåldern som ammats hade något högre IQ än flickor som inte ammats. Skillnaden var signifikant, men liten och observerades inte hos pojkar. Vid de senare mätningarna sågs inga skillnader i intelligens mellan flickor och pojkar.

Då den observerade effekten var svag, berodde på barnets kön, samt var övergående tolkade forskarna resultaten som bevis för att amning inte påverkar den kognitiva utvecklingen.

Föräldrarnas IQ

I den aktuella studien korrigerades resultaten för faktorer som mammans ålder, graviditetsvecka för födseln och socioekonomisk status. En svaghet med studien är att olika metoder för att mäta IQ använts beroende på barnets ålder. En annan är att risken finns att vissa förväxlingsfaktorer, som föräldrarnas IQ, missats.

Resultaten i den aktuella studien pekar i samma riktning som en färsk systematisk litteraturöversikt. Den visade att förväxling troligen ligger bakom skillnader i IQ som rapporterats i tidigare amningsstudier.

Resultaten finns presenterade i PLoS ONE.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida