Omvårdnadsforskning

Ångest efter cellprov om information brister

Ångest efter cellprov om information brister
Kvinnor som får avvikande provsvar vid cellprovet ringer ofta sjukvården för att få svar på sina frågor. Bild: Mostphotos

De kvinnor som fått avvikande svar efter gynekologiskt cellprov var oförberedda på beskedet. En ny avhandling visar att de blev chockade och kände oro och ångest.

25 oktober 2017

Alla kvinnor i Sverige i åldrarna 23–64 år erbjuds att delta i screening för livmoderhalscancer. Att få ett avvikande svar leder ofta till oro och nedstämdhet.

I en ny avhandling gjord av Marie Rask, doktorand i vårdvetenskap på Linnéuniversitetet, betonas hur viktigt det är att berörd personal är utbildad och att kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patient är bra.

Vill få förklaring

Varje år får cirka 49 000 kvinnor ett avvikande gynekologiskt cellprovsvar. Många ringer till sjukvården för att få en förklaring till vad provsvaret innebär. Marie Rasks avhandling visar att kvinnorna inte var förberedda på att provsvaret kunde visa cellförändringar.

– Kvinnorna blev chockade och kände vemod och ångest. De förstod inte vad provsvaret innebar, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon har intervjuat tio patienter om deras upplevelse av att få ett avvikande provsvar. Hon har även intervjuat hälso- och sjukvårdspersonal.

I en delstudie har också 122 kvinnor som fått avvikande provsvar efter screening svarat på en enkät. Av dessa rapporterade 48,4 procent ångest, men i övrigt god hälsorelaterad livskvalitet. Anledningar till att kvinnorna upplevde ångest var att provsvaret associerades med cancer och rädsla för att fertiliteten skulle påverkas.

Söker information på nätet

Kvinnorna menade att det skulle kunna minska ångesten att få provsvaret muntligt.

De hanterade ångesten främst genom att söka emotionellt stöd och information. Information söktes dels via internet och dels via personal på kvinnokliniken.

Kvinnorna angav att de inte fick den information de efterfrågade från hälso- och sjukvårdspersonalen.

Vidare rapporterade kvinnorna en låg medvetenhet om hpv, humant papillomvirus, som är det virus som är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. De kände inte heller till mycket om hpv:s samband med cellförändringar och livmoderhalscancer och dess sexuella överförbarhet.

Sexuellt överförbart virus

Hpv bedöms idag vara den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Kopplingen har lett till att screeningprogrammet övergår från cytologi till hpv-test som primärt screeningtest.

– Därför är det viktigt att kvinnor blir medvetna om hpv, säger Marie Rask.
Hennes bedömning är också att det nya screeningprogrammet kommer att leda till att allt fler kvinnor får ett avvikande gynekologiskt cellprovsvar som kräver uppföljning.

Behövs bättre kommunikation

Avhandlingen visar att forskning och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal kommer att behövas och att kommunikationen med patienterna behöver förbättras.

– Genom att utveckla provsvarshanteringen kan den enskilda kvinnans ångest minimeras samtidigt som sjukvårdens kostnader sparas.

Att utveckla livmoderhalscancer tar cirka 10-12 år, vilket gör att cellförändringar kan hittas med screeningprogrammet och sedan behandlas innan de utvecklats till cancer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida