Sommaren 2018

Bara tre veckors semester för barnmorskorna igen

Bara tre veckors semester för barnmorskorna igen
Barnmorskorna skriver att eftersom de arbetar helger, storhelger och klämdagar behöver de sin sammanhängande ledighet för återhämtning och tid med familjen. Arkivbild: Getty Images

Barnmorskorna i Växjö har fått besked om att de kommer få max tre veckors sammanhängande semester i sommar. Nu varnar barnmorskorna i ett brev till regionstyrelsen för att situationen är ohållbar och äventyrar patientsäkerheten.

Redan förra våren hade barnmorskorna på förlossningen i Växjö tröttnat på extrapass och tillfälliga lösningar och kände oro inför den kommande sommaren. I öppet brev till arbetsledningen och regionledningen krävde de flera åtgärder, bland annat 5 000 kronor mer i lön för att ställa upp under sommaren.

Läs mer: Barnmorskor kräver 5 000 kronor mer för att ställa upp i sommar

Risk för repris 

Men i stället för höjda löner beordades barnmorskorna in och flera barnmorskor fick delar av sin beviljade semester återkallad. Dessutom fick ingen mer än tre veckors sammanhängande semester.

Inför sommaren 2018 ser bemanningssituationen ännu sämre ut än förra sommaren. Det skriver 31 barnmorskor i ett nytt brev till Region Kronoberg. Sedan förra sommaren har elva barnmorskor sagt upp sig och arbetsgivaren har meddelat att de som är kvar kommer att få max tre veckors sammanhängade ledighet under sommarmånaderna. De får sedan lägga en vecka semester i början eller slutet av semesterperioderna mot en extra lönekompensation.

Resterande semesterveckor får tas under andra delar av året. Två av sex förlossningsrum kommer att stängas under nio veckor för att hantera bemanningssituationen.

Vill ha långsiktiga lösningar

Barnmorskorna skriver att de snart inte orkar längre och att de är oroliga för att det ska gå ut över patientsäkerheten. ”Hur kan en arbetsgivare kräva att deras arbetstagare ska prestera på dygnets alla timmar, året runt utan möjlighet till vila och återhämtning?”

Sjukhuset har sedan förra året hyrt in barnmorskor till förlossningen i Växjö, ungefär en hyrbarmorska per pass, uppger ledningen.

Att förlita sig på hyrpersonal är en kostsam och kortsiktig lösning som ökar arbetsbelastningen för de fast anställda menar barnmorskorna som vill se konkreta och hållbara lösningar för sin arbetssituation.

Annika Tigerhielm, centrumchef för kirurgi, barn- och kvinnocentrum, säger till Vårdfokus att de strävat efter att ge barnmorskorna fyra veckors sammanhängade semester i år, men att det inte gått med den rådande bemanningssituationen.

Olika syn på situationen

Regionstyrelsen svarade i slutet på förra veckan på barnmorskorna skrivelse. I brevet, som Vårdfokus tagit del av, skriver representanter från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, inklusive hälso-och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson, att de ser allvarligt på synpunkterna som förts fram. Samtidigt pekar de ansvariga på en rad åtgärder som gjorts under året för att förbättra situationen. Här nämns bland annat höjning av barnmorskornas löner, anställning av servicevärdar nattetid för att avlasta barnmorskorna och omfattande rekryteringsarbete.

Vårdförbundets ordförande i Kronoberg Anna Seiborg Kidell  bekräftar att arbetsgivaren och barnmorskorna har olika bilder av situationen.

– Jag förstår att barnmorskorna är frustrerade över att det inte hänt mer för att förbättra situationen sedan förra året, säger hon.

Utredning snart klar

Vårdförbundet lämnade i december in en begäran om en extern granskning av arbetsmiljön på förlossningen, vilket arbetsgivaren gått med på. Resultatet väntas runt månadsskiftet april/maj.

– Vi behöver ha underlaget för att kunna ta ställning de olika förslagen till åtgärder som kommer fram, säger Anna Seiborg Kidell.

Annika Tigerhielm säger att ledningen och barnmorskorna gör allt de kan för att det inte ska bli några risker för patienterna. Hon hoppas och tror att de kommer hitta lösningar för att denna situation inte ska upprepa sig nästa sommar.

– Jag förstår att barnmorskorna tycker att det tar alldeles för lång tid, men det behövs också tid för att vi ska få fram bra beslut om hur vi ska arbeta framåt. Jag hoppas verkligen att barnmorskorna vill vara med och arbeta tillsammans med oss för att få fram handlingsplaner och konkreta åtgärder när genomlysningen av arbetsmiljön blir klar, säger Annika Tigerhielm.

Som Vårdfokus rapporterat tidigare menade Vårdförbundet att Region Kronoberg bröt mot semesterlagen förra året när de avbröt barnmorskorna semester. Efter förhandlingar fick barnmorskorna i januari skadestånd på mellan 15 000 och 25 000 kronor vardera. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida