rättegång

Barnmorska åtalas för barns död

Barnmorska åtalas för barns död
Rättegången mot barnmorskan hålls vid Attunda tingsrätt i Sollentuna i slutet av mars. Foto: TT

Den födande kvinnan skulle få läkemedel som stoppade värkarna, men barnmorskan tog fel. I stället gav hon ett preparat som satte fart på värkarna. Förlossningen slutade i kaos och barnet dog senare. Nu åtalas barnmorskan för vållande till annans död.

När barnmorskan i slutet av mars ställs inför tingsrätten har det nästan gått tre år sedan den tragiska händelsen. Hon är delgiven misstanke för att genom oaktsamhet ha vållat barnets död. Att hon förväxlade medicinerna har barnmorskan erkänt i förhör, däremot nekar hon till brott. Hon anser inte att hon har varit oaktsam, säger hennes advokat.

Kammaråklagare Lotta Karlsson säger till Vårdfokus att hennes bedömning är att det handlar om en oaktsamhet som är så allvarlig att den är straffbar.

Det är inte bara själva förväxlingen av mediciner som gör att barnmorskan ställs inför rätta. När hon upptäckte sitt misstag gav hon på eget bevåg det värkhämmande läkemedel som hon skulle ha gett från början, i stället för att larma läkare. Och hon berättade inte om sitt misstag förrän efter förlossningen.

”Jag var stressad och chockad” har barnmorskan sagt i förhören.

Satte i gång förlossningen

Den födande kvinnan hade kommit in till förlossningen på Danderyds sjukhus utanför Stockholm tillsammans med sin man för att bli igångsatt. Hon var visserligen bara i vecka 38+2, men hade själv bett om att få bli igångsatt på grund av smärtor i rygg och bäcken som hon var sjukskriven för. Två dagar innan hade ett ultraljud gjorts som visade att fostret låg med huvudet nedåt.

När kvinnan läggs in gör man därför inget nytt ultraljud utan börjar ge henne Cytotec som ska få i gång förlossningen. Inför den femte dosen har kvinnan fortfarande knappt några sammandragningar och barnmorskan tycker det är svårt att få till en bra registrering av fostrets hjärtljud på grund av kvinnans kraftiga övervikt. Hon pratar därför med en läkare som bestämmer sig för att göra ett nytt ultraljud. Det visar att barnet har vänt sig och ligger i sätesläge.

Man bedömer det inte som möjligt att göra ett vändningsförsök på grund av kvinnans bmi och att fortsätta igångsättningen när barnet ligger fel skulle vara förenat med för stora risker. Läkaren ordinerar därför Bricanyl, som är värkhämmande, och sätter upp kvinnan för kejsarsnitt nästa morgon.

Fel läkemedel och för hög dos

Sedan går allt fel. Barnmorskan förväxlar två läkemedel och ger i stället kvinnan Oxytocin, som är värkstimulerande. Hon ger dessutom samma dos som läkaren ordinerat för Bricanyl. Enligt ett expertutlåtande från Socialstyrelsen motsvarar det en flera hundra gånger högre dos än vad som rekommenderas vid igångsättning, vilket gör att kvinnan direkt får intensiva krystvärkar och börjar föda.

Precis när barnmorskan gett Oxytocin upptäcker hon sitt misstag. Hon springer och hämtar Bricanyl i stället och ger det bara någon minut senare. Sedan trycker hon på en signalknapp som hon trodde var larmet, men det var knappen för mer personal. Barnmorskan som är sektionsledare kommer in och de tar beslutet att amniotomera – punktera fosterhinnorna – för att kunna sätta en skalpelektrod och få in hjärtljuden som fortfarande inte syns på ctg.

Barnets fötter är synliga när även två läkare larmas till förlossningsrummet. Efter ytterligare ett par värkar föds kroppen och armarna fram, men huvudet sitter fast. I det här läget är det bråttom eftersom barnet riskerar att drabbas av svår syrebrist. Men det dröjer 18 minuter innan barnet kan förlösas.

Kaos och panik

Alla vittnar om kaoset på förlossningsalen. Försök att flytta mamman till olika ställningar och att få ut barnet med tång misslyckas. Kvinnan har panik och skriker och personalen är stressad. Till sist flyttas kvinnan till ett operationsrum intill för att sövas och då kommer barnet ut. Men det är för sent. Barnet är livlöst och dör 17 dagar senare till följd av skador i mag-tarmkanalen och grava hjärnskador.

Efter förlossningen tas den chockade barnmorskan om hand av sina kolleger. Hon är förkrossad och anklagar sig själv. Först då berättar hon om förväxlingen av läkemedlen. Barnmorskan kan inte förklara varför hon inte direkt berättade om sitt misstag, mer än att hon var stressad och inte riktigt minns vad som hände.

Expert är kritisk

Polisen har förhört de båda barnmorskorna, läkarna, verksamhetschefen, läkaren som obducerade barnet och föräldrarna. Socialstyrelsens rättsliga råd har också fått göra ett utlåtande. Med ett omedelbart kejsarsnitt efter den felaktiga injektionen hade chansen att få fram ett oskadat barn ökat, enligt Socialstyrelsens expert, som också anser att det var fel att utföra amniotomin. Det uttalandet väger tungt i beslutet att åtala barnmorskan.

– Rättsliga rådets uttalande visar att barnet med hög grad av sannolikhet inte hade orsakats de skador som ledde till barnets död om kejsarsnitt hade skett, som planerat. Därmed är det ställt utom rimligt tvivel att barnmorskans agerande orsakat barnets död, säger kammaråklagare Lotta Karlsson.

Ovanligt åtal

Att vårdpersonal åtalas för misstag är mycket ovanligt (se faktaruta). För tre år sedan åtalades en förlossningsläkare i Småland. Han friades från brott trots hård kritik från tingsrätten. Men det här är första gången en barnmorska ställs inför rätta för händelser i samband med en förlossning.

– Man kan ha varit oaktsam utan att det är brottsligt, det är alltid en svår bedömning. Men i det här fallet har jag bedömt det som att det handlar om en oaktsamhet som är straffbar, säger kammaråklagare Lotta Karlsson.

Hon hänvisar också till ett tidigare rättsfall som avgjordes i Högsta domstolen där en sjuksköterska dömdes för vållande till annans död efter att av misstag ha gett ett barn en tio gånger för hög läkemedelsdos.

Händelsen, som nu alltså blir föremål för en rättegång med start den 20 mars vid Attunda tingsrätt, lex Maria-anmäldes av Danderyds sjukhus. Vårdfokus har tidigare berättat att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktat kritik mot sjukhuset för brister i utredningen av händelsen. Ärendet är ännu inte helt och hållet avslutat hos Ivo, men barnmorskan som förväxlade läkemedlen är inte under utredning på grund av detta.

Fakta

Att en sjuksköterska eller barnmorska åtalas för misstag begångna i arbetet är mycket ovanligt.

  • 2013 friade hovrätten den så kallade SOS-sjuksköterskan från vållande till annans död i den uppmärksammade Emil-rättegången.
  • 2006 dömdes en sjuksköterska i "Kalmarfallet" för vållande till annans död efter att ha blandat en tio gånger för hög dos av ett läkemedel till ett barn. Ärendet gick ända till Högsta domstolen som gav sjuksköterskan villkorlig dom och dagsböter.
  • 1983 dömdes en sjuksköterska till villkorlig dom efter en dialysolycka där tre personer dog. Sjuksköterskan dömdes som ensam ansvarig trots att en utredning visade att det fanns flera brister i sjukhusets system.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida