Barnmorska glömde ta ut spiralen

Barnmorska glömde ta ut spiralen
Den unga kvinnan kom till barnmorskemottagningen för att få spiralen uttagen. Det fick hon aldrig. Arkivbild: RFSU

Upptäcktes två år senare, när kvinnan utan resultat hade försökt bli med barn.

18 februari 2014

Den unga kvinnan gick till barnmorskemottagningen för att få sin spiral uttagen. Senare ville hon och hennes partner få barn.  När hon inte blev gravid tog hon åter kontakt med sjukvården. Vid det nya besöket upptäckte läkaren att spiralen satt kvar.

Kvinnan gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I sin anmälan berättar hon att hon hade haft problem med svåra menstruationssmärtor och rikliga blödningar sedan besöket på barnmorskemottagningen 2011. När hon två år senare fick veta att spiralen fortfarande satt kvar blev hon upprörd och ledsen.

Spiralen togs ut i samband med en fertilitetsutredning, och då visade det sig att den satt både fel och hårt fast. Ingreppet innebar en stor fysisk påfrestning för patienten.

Ofullständig dokumentation

I kvinnans journal står det klart och tydligt att patienten träffar barnmorskan för att få spiralen uttagen. Om det verkligen görs framgår däremot inte. Barnmorskan har svarat myndigheten att hon brukar vara noggrann med att dokumentera vad hon gör. Men så lång tid efter minns hon inte om det verkligen gjordes. Barnmorskan tror att det kan ha glömts bort när hon och patienten började prata om p-piller som ett alternativ.

Kritiska mot barnmorskan

Inspektörerna på Ivo är kritiska. All personal inom hälso- och sjukvård har ett personligt ansvar för hur arbetsuppgifterna fullgörs. Barnmorska klandras för att hon inte tog ut spiralen och inte heller dokumenterade vad som hände under patientbesöket.

Diariemummer: 8. 2-3 50 1 4/20

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida