Barnmorska klandras efter missad abort

Försäkrade sig aldrig om att den var fullständigt utförd.

Kvinnan sökte abort. Efter en gynekologisk undersökning och vaginal ultraljudsundersökning bedömdes hon vara i graviditetsvecka 10 +2. Den medicinska aborten inleddes samma dag.

Vågade inte titta

Två dagar senare återkom kvinnan planenligt efter att på morgonen ha tagit läkemedlet Cytotec och fått kraftiga smärtor och en riklig blödning. Hon fick en smärtstillande injektion Ketogan. Värken och blödningen avtog och efter fem timmar skrevs patienten ut till hemmet.

En månad senare återkom kvinnan på ett planerat återbesök. Ett graviditetstest visade att kvinnan var gravid i vecka 15. Barnmorskan hävdar att kvinnan sade att hon hade aborterat hemma på morgonen och att hon hade sett ett foster.

Kvinnan uppger att hon hade sagt att hon hade sett en klump men inte vågat titta för att inte riskera att se ett foster. Enligt kvinnoklinikens riktlinjer för medicinsk abort ska barnmorska eller läkare fastställa att aborten är fullständig innan kvinnan går hem. Det ska också dokumenteras i journalen. Inget av det gjordes.

Bröt mot rutin

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstaterar att barnmorskan brast i medicinska omhändertagande genom att inte följa rutinen. Vården har därför inte skett enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

(Dnr 9.2-8713/2012-12)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida