Barnmorska klandras för passivitet

Barnmorska klandras för passivitet
Barnmorskor i Sverige ansvarar självständigt för vården av den friska kvinnan under normal graviditet, förlossning och eftervård. Arkivbild: Colourbox

Att få så starka sammandragningar i vecka 25 att nattsömnen störs hör inte till en normal graviditet, skriver Socialstyrelsen i ett klagomålsärende.

Vid en mödravårdskontroll i graviditetsvecka 25+5 berättade kvinnan för barnmorskan att hon periodvis hade mycket sammandragningar. Flera gånger hade hon nattetid haft mer än tio sammandragningar i timmen i ett par timmar och ont i ena ljumsken.

Misstänkt vattenavgång

Barnmorskan tolkade besvären som förvärkar och foglossning och uppmanade kvinnan att höra av sig till barnmorskerådgivningen om besvären blev värre och hon fick tryckkänsla. Tre veckor senare lades kvinnan in för misstänkt vattenavgång, vårdades inneliggande, och i vecka 34+6 gjordes ett planerat kejsarsnitt.

Barnet fick Agpar 9-9-9 och vårdades tre dygn i respirator och i sammanlagt sex veckor på neonatalavdelningen. Kvinnan klagade till Socialstyrelsen.

Verksamhetschefen på barnmorskemottagningen skrev till Socialstyrelsen att man i samband med att hälsoval infördes i mödravården i Region Skåne tog bort en del rutiner kring vård och övervakning av gravida.

Självständigt ansvar

Därför vet hon inte om det fanns några rutiner för hur prematura sammandragningar ska handläggas då kvinnan väntade barn. Socialstyrelsen påpekar att barnmorskor i Sverige självständigt ansvarar för vården av den friska kvinnan under normal graviditet, förlossning och eftervård och att all hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget ansvar att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Samtidigt betonar myndigheten att det inte är säkert att en mer aktiv handläggning hade förhindrat vattenavgången.

(Dnr. 8.2-7498/2013)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida