utredda fall

Barnmorska satte in gammal spiral

Får kritik av Ivo för att hon inte såg att utgångsdatumet hade passerat.

Det var patienten själv, en ung kvinna, som gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om att hon fått en kopparspiral insatt som hade passerat utgångsdatum. Hon tyckte också att spiralinsättningen var smärtsam och obehaglig.

Ivo har utrett fallet och riktar kritik mot barnmorskan för att hon inte kontrollerade utgångsdatum innan spiralen sattes in. Barnmorskan upptäckte sitt misstag först sedan kvinnan lämnat mottagningen och fick kalla tillbaka henne dagen därpå för att byta spiralen eftersom tillverkaren inte kunde garantera den preventiva säkerheten efter utgångsdatumet.

Ivo ser dock inga andra skäl att kritisera barnmorskan för spiralinsättningen.

På barnmorskans arbetsplats har händelsen diskuterats och vikten av att följa rutinen att alltid kontrollera utgångsdatum har påpekats.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-10144/2015-8

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida