Arbetsdomstolen

Barnmorskan som vägrar abort förlorade i Arbetsdomstolen

Barnmorskan som vägrar abort förlorade i Arbetsdomstolen
Ellinor Grimmark fick inte heller gehör i Arbetsdomstolen. Foto: TT

Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekades anställning för att hon på grund av sin kristna tro vägrar göra aborter blev inte diskriminerad av Region Jönköping. Det slår Arbetsdomstolen fast i domen som meddelades i dag.

I tingsrätten begärde den numera rikskända barnmorskan Ellinor Grimmark ersättning av Region Jönköpings län för att hon hade nekats flera anställningar som barnmorska i regionen. Hon hävdade att hon hade utsatts för diskriminering och hänvisade bland annat till Europakonventionens skrivningar om rätten till samvetsfrihet.

Förlorade i tingsrätten

I november 2015 förlorade Ellinor Grimmark målet i tingsrätten och dömdes att betala rättegångskostnaderna på 925 000 kronor.

Ellinor Grimmark överklagade domen till hovrätten som i sin tur hänvisade fallet till Arbetsdomstolen som i dag meddelade att den gör samma bedömning som tingsrätten. Ellinor Grimmark blev inte diskriminerad när hon nekades anställning av Region Jönköping.

Vägrade utföra arbetsuppgifter

Domstolen konstaterar bland annat att barnmorskans vägran att arbeta med abort på grund av sin kristna tro är religionsutövning i Europakonventionens mening. Det har enligt Arbetsdomstolen inte varit fråga om direkt diskriminering eftersom regionens beslut att inte erbjuda Ellinor Grimmark arbete inte grundades på hennes religiösa övertygelse utan på att hon inte tänkte utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningarna. Hon vägrade att medverka vid aborter, ge dagen efter-piller och att sätta in spiraler.

Vidare slår Arbetsdomstolen fast att det inte heller varit fråga om indirekt diskriminering eftersom regionen haft rätt att kräva att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna, inklusive arbete med aborter.

Ska betala rättegångskostnaderna

Det har enligt domslutet inte heller skett någon kränkning av Ellinor Grimmarks åsikts- och yttrandefrihet.

Ellinor Grimmark ska betala regionens rättegångskostnader i båda instanser. Som Vårdfokus tidigare berättat har hon hittills fått ekonomiskt stöd av den amerikanska anti-abortorganisationen Alliance defending freedom, ADF för att kunna driva sina mål.

Utgår från patienternas behov

I en kommentar välkomnar Region Jönköping Arbetsdomstolens besked:

– Det är bra att Arbetsdomstolen gör samma bedömning som övriga instanser. Verksamheten i hälso- och sjukvården utgår ifrån patienternas behov av vård, och mot den bakgrunden anser vi att vår handläggning av arbetsansökningarna skett korrekt, säger Anders Liif, HR-direktör vid Region Jönköpings län. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida