splittring

Barnmorskeförbundet vill starta eget fackförbund

Barnmorskeförbundet vill starta eget fackförbund
Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg hoppas kunna driva avtalsfrågor för sina medlemmar. Det behövs i arbetet för att få fram en annan förlossningsvård än den som finns i dag, säger hon. Foto: Sanna Björkman

Nästa vecka kan barnmorskorna fatta beslut om att arbeta för att lämna Vårdförbundet 2018. Framtidens kvinnovård kräver speciallösningar och då behövs ett fackförbund som enbart driver barnmorskornas frågor. Det menar Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg.

Kritik mot löneutvecklingen och att Vårdförbundet inte anses ha drivit barnmorskefrågorna tillräckligt ligger bakom förslaget att bilda ett eget fackförbund.

Vårdförbundets ordförande Sineva Riberio säger att det säkert finns områden där förbundet kan att driva barnmorskans intressen bättre, men hon tror inte att splittring är rätt väg att gå för att skapa en hållbar utveckling för förlossningsvården.

Nygammal fråga

Frågan om ett eget fackförbund för barnmorskor har kommit och gått genom åren. För två år sedan kom frågan upp igen på Barnmorskeförbundets stämma via en motion från Stockholms barnmorskesällskap. Stämman beslutade då om att frågan skulle utredas vidare.

Inför stämman på tisdag nästa vecka har styrelsen lämnat ett förslag till medlemmarna. Efter att ha vridit och vänt på argumenten för och emot känner de sig redo att ta ytterligare ett steg mot en fördjupad utredning av frågan om ett eget fackförbund och vill nu att medlemmarna ska få säga sitt. Säger medlemarna ja fattas beslut vid en extra stämma redan nästa år.

– För att kunna utveckla vården och organisationen behöver Barnmorskeförbundet arbeta även med avtalsfrågor. Framtiden för barnmorskor kommer att kräva olika speciallösningar när det gäller arbetstider och arbetsmiljö. Det kan handla om rotationstjänster mellan slutenvård och öppenvård, caseload midwifery (samma barnmorska följer kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervård reds. anmärkning) eller andra lösningar, säger Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg.

Kritik mot Vårdförbundet

Barnmorskeförbundet, som i dag är ett yrkesförbund, har drygt 6 000 medlemmar.Vårdförbundet har 112 000 medlemmar, varav 5 433 barnmorskor.

Finns det kritik mot Vårdförbundet inom Barnmorskeförbundet? 

– Visst gör det, annars hade inte frågan kommit upp. Barnmorskornas frågor hade behövts drivas mer, men Vårdförbundet måste ju se till hela sitt kollektiv. Det finns också kritik mot löneutvecklingen. Som den ser ut i dag får barnmorskor endast upp sin lön på grund av att det råder brist, inte genom avtal. Men det riskerar att bli för ihåligt, lönen måste baseras på kompetens, säger Mia Ahlberg.

Vårdförbundets ordförande Sineva Riberio skulle hellre se att de två förbunden samarbetar kring de gemensamma frågorna.

– Vi kommer inte att släppa ifrån oss barnmorskorna och rätten att förhandla för dem. Ett eget fackförbund skulle innebära att vi blir konkurrenter och det är inte bra. Vi behöver hålla ihop, säger hon. 

Risker med att vara färre

Sineva Riberio tror att det kan att bli svårt för ett så pass litet förbund som Barnmorskeförbundet att få sin röst hörd. I stället tror hon på kraften i ett större förbund och möjligheterna att påverka till exempel avtal för att få bygga en organisation kring case load midwifery. 

Sineva Riberio. Foto. Anna Simonsson

Vårdförbundet har i dag 186 förtroendevalda barnmorskor på arbetsplatser runt om i landet. Under de senaste veckorna har Sineva Riberio haft kontakt med dem för att höra vilka frågor de tycker är viktiga. 

– Det svar jag får gör att jag känner mig trygg i att vi kan arbeta vidare och ta tillvara deras kompetens. Bland annat lyfter vi frågan om specialistutbildning för barnmorskor. 

Förslaget om ett eget fackförbund kom från Stockholms Barnmorskesällskap och Sineva Riberio är medveten om att Vårdförbundet har en låg anslutningsgrad bland barnmorskor i huvudstaden. 

– Det är något vi arbetar aktivt med och försöker lösa, säger hon. 

Vad skulle det innebära för Vårdförbundet att förlora över 5 000 medlemmar? 

– Det är jag inte säker på att vi skulle att göra om de bildar ett eget fackförbund. Eftersom utbildningen ser ut som den gör i dag är våra barnmorskor också sjuksköterskor. Många av dem ser fördelar med att ha ett bredare arbetsfält och ett förbund som representerar båda yrkena. 

Vill inte vänta

Mia Ahlberg är övertygad om att Barnmorskeförbundet kommer att kunna driva även de fackliga frågorna för sina medlemmar.   

– Jag vet att vi har en hel del progressiva lösningar på hur vården kan organiseras på bästa sätt för kvinnorna vi vårdar och för barnmorskorna.  Sedan måste vi ha medlemmarna med oss såklart och det är det vi ska ta reda på stämman på tisdag. 

Om beslutet att utreda frågan vidare går igenom vill Barnmorskeförbundet att det ska gå fort- redan under 2018 vill de ha en extra förbundsstämma för att fatta beslut om att starta ett eget fackförbund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida