Barnmorskor får lära sig använda nytt föräldrastöd från barnombudsmannen

Barnmorskor får lära sig använda nytt föräldrastöd från barnombudsmannen
I veckan lanserar Barnombudsmannen ett nytt material som ett stöd för föräldrar. Arkivbild: Colourbox

Viktigast av allt heter ett nytt material från Barnombudsmannen som ska ge stöd för föräldrar om barns rättigheter. I veckan utbildas samordningsbarnmorskor och samordningssjuksköterskor inom barnavårdscentralerna i hur de kan leda föräldragrupper med barnkonventionen som grund.

Hur balanserar man som förälder barnets rätt till skydd och rätten till inflytande, två rättigheter i barnkonventionen som ofta verkar stå i strid med varandra? Tanken med materialet Viktigast av allt från Barnombudsmannen är att ge föräldrar tillfälle att i grupp reflektera över sådant på mödra- och barnavårdccentralerna. 

Materialet, som bland annat består av tre filmer och en handledning, visar hur barnkonventionen kan fungera som vägledning för föräldrar och andra som har daglig omvårdnad om barn. Det ger tillfälle att reflektera över barnets rätt till skydd och rätten till inflytande. Dessa två rättigheter kan ofta verka stå i strid mot varandra.

Filmer om lätt och svårt

De tre filmerna ska användas som utgångspunkt för samtal om vad som är lätt och svårt när man är förälder och vad man kan göra när man behöver stöd. I första hand är de tänkta att användas i föräldragrupper på landets mödra-  och barnavårdscentraler.

– Syftet med vårt material är att stärka föräldrar. Samordningspersonalen är en nyckelgrupp för att sprida materialet, säger Hanne Simonsen som är  projektledare för arbetet med materialet.

Viktigast av allt är framtaget på regeringens uppdrag med hjälp av representanter för mödra- och barnhälsovården och Barnombudsmannens expertråd.

Den här veckan presenterar BO materialet för samordningsbarnmorskor och samordningssjuksköterskor som får grupparbeta om barnkonventionen en dag för att sedan i sin tur kunna utbilda vidare på hemmaplan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida