Bemanning

Barnmorskor oroliga för att ersättas med sjuksköterskor

Barnmorskor oroliga för att ersättas med sjuksköterskor
Carina Deréus är fackligt förtroendevald och oroar sig för vad som kommer att hända om sjuksköterskor ersätter barnmorskor på bb.

Ett tjugotal barnmorskor, många med lång erfarenhet, har under året sagt upp sig från bb och förlossningen på Östra sjukhuset. Nu vill arbetsgivaren fylla vakanta barnmorsketjänster med sjuksköterskor.

Carina Deréus önskar att arbetsgivaren la tid och energi på att förbättra arbetsvillkoren i stället för att hitta yrkesgrupper som ska göra barnmorskornas arbete. Som fackligt förtroendevald i Vårdförbundet är hon en av dem som har ägnat tid åt diskussioner om att ersätta barnmorskor på bb vid Östra sjukhuset med sjuksköterskor.

– Om de anställdes för att komplettera teamen vore det en bra idé, men att en sjuksköterska ska ersätta en barnmorska – det uppfyller varken kraven på lika vård och eller varje kvinnas rätt till en egen barnmorska. Det underlättar heller inte de kvarvarande barnmorskornas situation, säger hon.

Bristen börjar bli akut

Ledningsgruppen för verksamhet obstetrik inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har tagit ett ”inriktningsbeslut att anställa sjuksköterskor”. Det har gjorts för att ett tjugotal barnmorskor har sagt upp sig under året och för att bristen på barnmorskor på bb och förlossningen vid Östra sjukhuset nu börjar bli akut.

Enligt Carina Deréus är en orimligt tung arbetsbörda med täta beordringar en anledning till att så många erfarna barnmorskor har slutat. Den som går på sitt arbetspass vet inte längre om hon kommer hem efter arbetstidens slut eller tvingas ta ett arbetspass till.

– Efter ett par dubbla arbetspass är man ganska slut och dessutom har man dåligt samvete både gentemot kolleger och patienter för att man inte orkar mer. Om det bara vore sommarbemanningen som var problemet, men här är arbetstrycket så hårt året om att när sommaren kommer, med sitt extratryck, är barnmorskorna redan slutkörda, säger hon.

Workshifting inget nytt

Arbetsgivaren inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har tidigare anställt undersköterskor och underläkare för att avlasta eller utföra barnmorskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter. Nu vill alltså ledningen för obstetriken fylla upp de vakanta barnmorsketjänsterna med sjuksköterskor.

Ledningsgruppen skriver i sitt inriktningsbeslut att ”workshifting” från barnmorska till undersköterska i stora delar har varit lyckosam, men att det inte har avlastat barnmorskorna i den utsträckning som man önskat. Vissa arbetsuppgifter – som hantering av läkemedel, utskrivning av patienter, vårdplanering – kräver legitimerad personal”.

Vårdförbundets förtroendevalda har pratat med bb- och förlossningsenheter i övriga Västra Götaland, där man sedan tidigare ersatt barnmorskor med sjuksköterskor. Barnmorskorna där är kritiska.

– Sjuksköterskorna gör större nytta där de kan använda hela sin omvårdnadskompetens. På förlossningen kan de inte bedöma ctg, inte klämma på magen för att upptäcka något avvikande eller bedöma vad smärta eller en blödning beror på. Att säga att de ska rycka in för att göra ”enkla arbetsuppgifter” är heller inte så lätt i en akutverksamhet där man inte vet vad som kommer att hända.

Saknar tid att handleda

Barnmorskorna är oroliga för att det här ska leda till merarbete för dem. En nyfärdig barnmorska behöver handledning, en sjuksköterska behöver ännu mer handledning, resonerar de. Och den tid som krävs för att ge det har de inte.

– Se över arbetsmiljön och arbetsvillkoren i stället. Då kan de barnmorskor som inte orkat längre komma tillbaka. Ingen har slutat för att de inte tycker om sitt jobb. De slutar för att få rimliga arbetstider och högre lön. Att anställa sjuksköterskor i stället för att förbättra våra villkor väcker också en oro för att vår löneutveckling ska stanna av, säger Carina Deréus.

Inriktningsbeslutet från ledningsgruppen ska diskuteras i risk- och konsekvensanalys och frågan ska tas upp i lokal samverkansgrupp där arbetsgivarpart och fackliga organisationer ingår.

– Att undersköterskor utför viss omvårdnad eller att kanslister tar över administrativa arbetsuppgifter är bra avlastning. Men när sjuksköterskor ska ersätta barnmorskor låter det som om arbetsgivaren brister i respekt för våra professioner.

Så här skriver ledningsgruppen: ”Rekryteringen av sjuksköterskor kommer att starta så snart som möjligt efter att risk- och konsekvensanalys är gjord. Den vidtagna åtgärden är för att förbättra och säkerställa arbetsmiljön.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida