Barnmorskor kliver fram

Barnmorskor kliver fram
Elisabeth Lindblad vill se en barnmorska i Vårdförbundets styrelse. Foto: Sanna Björkman

”Det är en styrka att vara många. Det är vi i Vård­förbundet i Norrbotten”, säger barnmorskan Elisabeth Lindblad. Förbundets egna barnmorskenätverk vill göra yrkesfrågorna synliga.

För ett år sedan startades ett nätverk som skulle synliggöra Vårdförbundets arbete med profes­sionsfrågorna. 25 erfarna barnmorskor från hela landet engagerade sig för att tillsammans driva yrkesfrågorna i förbundet. Ett halvår senare beslutade Barnmorskeförbundet att utreda ett eget fackförbund. Nätverket tycker att det vore olyckligt med ett konkurrerande fack.

?— Vi har tyckt att barnmorskor inte är tillräckligt synliga inom förbundet, men vi har jobbat för våra frågor i det tysta. Vi har sagt till att vi ville bidra med vår kompetens, men organisationen har inte riktigt tagit vara på oss, säger Elisabeth Lindblad, barnmorska och vice ordförande för Vårdförbundet i Norrbotten.??

Hon tror att det till viss del beror på att det inte funnits någon barnmorska i Vårdförbundets högsta beslutade organ, förbundsstyrelsen.?

— Det vill vi ändra på nu och har nominerat tre barnmorskor till förbundsstyrelsen. Vi tycker att det ska finnas minst en representant från de fyra medlemsgrupperna i styrelsen, säger Elisabeth Lindblad, själv en av de nominerade.?

Tillsammans med kollegerna i barnmorske­nätverket arbetar Elisa­beth Lindblad för att Vårdförbundet tydligare ska sätta upp visioner för vilken typ av förlossningsvård i framtiden man ska arbeta för.?

— Förlossningsvården befinner sig i kris och det är ett område där Barnmorskeförbundet arbetat smart och strategiskt. Vi behöver också bli bättre på det och inte bara släcka bränder, säger Elisabeth Lindblad.??

Nyligen meddelande Barnmorskeförbundet att de inlett förhandlingar med Sacoförbundet SRAT. Det betyder att organisationen tar ytter­ligare ett steg närmare bildandet av ett eget fackförbund.?

Samtidigt arbetar Vårdförbundets barnmorskenätverk aktivt för att nå ut till barnmorskor genom olika aktiviteter och möten. ??

Har du själv funderat på att byta fackförbund??
— Visst har jag vänt och vridit på den frågan flera gånger sedan i höstas, men jag tror inte att Barnmorskeförbundet kan få fram en lika stark organisation som vi har här i Norrbotten. Närmare 80 procent av våra barnmorskor är med i Vårdförbundet och det ger ganska mycket muskler i förhandlingarna med arbetsgivarna. Jag har också precis avslutat mitt medlemskap i Barnmorskeförbundet och aktivt valt sida i frågan om facklig tillhörighet, säger Elisabeth Lindblad.?

Vid Vårdförbundets kongress i maj avgörs det om hon — eller någon av de andra nominerade barnmorskorna, Åsa Mörner, Örebro och Marie Charlotte Nilsson, Skåne — tar plats i förbundsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida