Fackligt

Barnmorskor vill höras mer

Barnmorskor vill höras mer
Foto: Istockphoto

Barnmorskeförbundet vill bryta sig loss från Vårdförbundet och starta eget fackförbund. Barnmorskor jublar — och känner oro för att de ?ska bli svagare på egen hand.

I mitten av november röstade Barnmorskeförbundets stämma enhälligt ja till att fortsätta utreda möjligheterna att bilda ett eget fackförbund. I dag är det Vårdförbundet som organiserar barnmorskorna och har rätt att förhandla fram kollektivavtal med lokala arbetsgivare och den stora arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

?Men Barnmorskeför­bundet vill något annat. Framtidens kvinnovård kräver special­lösningar och då behövs ett fackförbund som enbart driver barnmorskornas frågor, anser Mia Ahlberg, Barnmorske­förbundets ordförande. Hon vill ha möjlighet att teckna avtal med arbetsgivare om till exempel arbetstidsmodeller. 

?Utan att kunna prata hårda fackliga frågor som lön, arbetstider och andra arbetsvillkor tror Barnmorskeförbundet att de får svårt att komma vidare med sina idéer om vården och om barnmorskeyrkets utveckling.

Missnöje med löneutveck­lingen och kritik mot att Vård­förbundet inte drivit barnmorskefrågorna tillräckligt hårt ligger också bakom planerna på ett eget barnmorskefackförbund. ?

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tycker att den kritiken är orättvis.

?— Vi kan alltid bli bättre. Men det var Vårdförbundets förtroendevalda som startade barnmorskeupproret i Stockholm. Hittills har våra ansträngningar gett uppmärksamhet, ökade budgetmedel och god löneutveckling, säger hon.?

Sineva Ribeiro håller med om att utvecklingen av ?vården och barnmorske­yrket hänger tätt samman med villkors?frågorna, men tror på mer samarbete i stället för splittring. Ett eventuellt barnmorskefack skulle hon se som en konkurrent.

?Bland barnmorskorna är åsikterna delade. Det finns en oro för att ett eget fackförbund blir för litet och kraftlöst. Men initiativet har också fått applåder. Trots att barnmorskor är sjuk­sköterskor i grunden känner många en starkare samhörighet med sin egna kår än med det kollektiv som Vårdförbundet organiserar.??

Nyheten om barnmorskornas planer på ett eget fackförbund kommer i en tid då Vårdförbundet kämpar för att växa och bli större. Ingen vill speku­lera i konsekvenserna av ett eventuellt framtida massutträde.

?Efter att ha hämtat synpunkter från Vård­förbundets drygt 180 förtroendevalda barnmorskor känner sig Sineva Ribeiro i stället övertygad om att det är Vårdförbundet som driver barnmorskornas frågor bäst, även i framtiden. Hon vill fördjupa dialogen om vad som är nästa steg. Exempelvis kan det handla om att teckna avtal för att bygga upp en organisation kring case load midwifery, ?att barnmorskan följer ?mamman genom hela vårdkedjan.?

Vårdförbundet behåller rätten att förhandla för barnmorskorna.?

— De är våra medlemmar och vi fortsätter jobba för dem, säger Sineva Ribeiro.

TRE RÖSTER OM FÖRSLAGET

Anette Bornhov. Foto: Sanna Björkman

Anette Bornhov
Barnmorska på barnmorske­mottagningen vid Zäta­gränds hälsocentral, Östersund.

– Jag är kluven. Det kan nog stärka barnmorskorna som grupp och kanske kommer fler barnmorskor att ansluta sig till facket. Samtidigt är jag orolig att vi är för få.

– Som det ser ut i dag fungerar tillgängligheten vid Vårdförbundets lokala kansli i Östersund mycket bra. Man kan alltid få tag på någon där och det tror jag blir svårare för ett mindre förbund. Risken finns att det blir ett kansli som ska betjäna hela Norrland till exempel. Jag är inte heller säker på att de som arbetar lokalt i Barnmorske­förbundet i dag vill arbeta fackligt.

 

Åsa Mörner.

Åsa Mörner
Barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Örebro.

– För mig är det viktigt att jag är båda professionerna. Grunden till barnmorskeyrket får du i sjuksköterskeyrket och det handlar om omvårdnad.

– Frustrationen borde användas för att driva frågor i Vårdförbundet i stället. Det finns jättemycket möjligheter, inte minst nästa år när det är kongress. Vi vill ju samma sak, varför ska vi då stå på olika sidor? Vi ska stå enade.

Erica Hägglund. Foto: Sanna Björkman

Erica Hägglund
Barnmorska vid Lycksele mödravård.

– Det är dags för ett eget fackförbund nu. Vi vill föra våra egna frågor och det blir lättare att kämpa för en bättre arbetsmiljö om barnmorskorna står själva. Som det ser ut i dag försvinner vi bland de andra grupperna i Vårdförbundet.

– Vårdförbundet är för osynliga när det gäller att driva våra frågor. Men detta handlar inte om någon strid mot Vårdförbundet, utan om att vi vill göra mer för oss som barnmorskor. Jag tror det blir bra, men frågan måste utredas ordentligt.

Fakta

Vad händer nu??
Barnmorskeförbundet sonderar närmare om de 6 000 medlemmarna vill ha ett eget fackförbund. Om ja tas beslut på en extrastämma 2018. Samarbete med andra fackförbund som har förhandlingsrätt med Sveriges kommuner och landsting, SKL, utreds sedan. Vårdförbundet jobbar med att sprida information till barnmorskemedlemmar om vad förbundet gör för yrkesgruppen. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och Mia Ahlberg, ordförande för Barnmorskeförbundet, ska ses och äta middag ihop i mitten ?av december. ??

Vad säger arbetsgivarsidan??
Enligt förhandlingschefen Niclas Lindahl på Sveriges kommuner och landsting, SKL, är det en fråga för fackförbunden hur de vill organisera sig. Vårdförbundet är tillsammans med Fysioterapeuterna en av sex motparter med förhandlingsrätt och det ser SKL ingen anledning att ändra på i nuläget. För SKL är det viktiga att ha ”representativa motparter som står upp för arbetsfreden och kan ta ansvar för sina avtal”. ??

Om alla barnmorskorna ?lämnar Vårdförbundet…
?…försvinner drygt 5 400 medlemmar, vilket mot­svarar mer än hela avdelning Östergötland (Vårdförbundets fjärde största avdelning) och många miljoner i förlorade intäkter. I nuläget är ett totalutträde inget Vårdförbundet räknar med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida