Sexuell och reproduktiv hälsa

BB i Malmö återinför hembesök hos nyförlösta

BB i Malmö återinför hembesök hos nyförlösta
I februari kan nyförlösta mammor som gått hem tidigt från förlossningen i Malmö få stöd av en barnmorska i hemmet. Arkivbild: Getty Images

I februari införs ett nygammalt koncept på kvinnokliniken i Malmö. Då startar BB hemma där barnmorskor från BB i Malmö håller daglig kontakt med nyförlösta per telefon och gör hembesök. Men bara hos dem som lämnat förlossningen snabbt.

– Det innebär att kvinnan och barnet slipper åka in till sjukhuset, ibland upp till fem gånger på en vecka, säger barnmorskan och enhetschefen Nina Thoresdotter på BB i Malmö.

Sedan tidigare finns ett beslut om att Malmö ska få ett nytt familje-BB, där nyförlösta mammor ska kunna vårdas tillsammans med sin partner och barnet. I Lund, som också tillhör Skånes universitetssjukhus, finns redan ett familje-BB. Av olika skäl går det inte att använda den lokal som var tänkt för ändamålet i Malmö. Tidigast om ett eller ett par år kan ett familje-BB bli aktuellt där.

Nygammal modell

Däremot återinförs nu BB hemma i Malmö, som fanns både i Lund och Malmö under 1990-talet. I Uppsala har modellen funnits i 30 år och även inom kvinnosjukvården i exempelvis Stockholm och Södertälje finns konceptet med BB hemma. Den 12 februari startar en liknande verksamhet i Malmö

– Barnmorskorna kommer att läsa igenom alla journalerna på morgonen. Därefter ringer man hem till alla. Sedan åker barnmorskor, tillsammans med undersköterskor, hem till de familjer som behöver extra stöd, där provtagning behöver göras eller där kvinnan alternativt barnet behöver undersökas, säger Nina Thoresdotter.

Slipper sjukhusbesök

Sedan tidigare har BB en återbesöksmottagning för kvinnor som har tidig hemgång. Den stora skillnaden med BB hemma är att vården flyttas till hemmet och att kvinnan och barnet slipper åka in till sjukhuset.

För att klara den nya uppgiften har BB i Malmö, trots bristen på barnmorskor, lyckats nyrekrytera åtta erfarna barnmorskor till uppgiften.

BB hemma, liksom vanliga BB, ansvarar för mamman och barnet den första veckan efter förlossningen. Till skillnad mot exempelvis i Uppsala kommer BB hemma i Malmö endast erbjudas till nyförlösta med tidig hemgång, det vill säga mammor som lämnar förlossningen efter sex timmar. Åtminstone i början. Hur det blir på sikt är ännu inte klart. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida