Besök på ungdomsmottagning blir osynligt i journalsystemet

Besök på ungdomsmottagning blir osynligt i journalsystemet
I enstaka fall kan pappersrecept användas för att ge ytterligare sekretesskydd. Foto: Anna Huerta

Journalerna på ungdomsmottagningarna får extra sekretess när Dalarna nu inför gemensamt journalhanteringssystem i hela landstinget.

Många landsting har redan infört Take Care, det journalhanteringssystem som nu också kommer till Dalarna. I dag finns det tre miljoner journaler i systemet.

– Vi gjorde en barnkonsekvensanalys och kom fram till flera nackdelar för våra ungdomar med systemet, säger Mina Back, samordnare för Dalarnas ungdomsmottagningar.

Därför blir nu ungdomsmottagningarna i Dalarna en dold enhet i landstingets journalsystem, andra enheter i landstinget kan inte se besök som gjorts där.

Spärr räcker inte

Tanken med gemensamt journalhanteringssystem är att göra vården säkrare och effektivare. Patienten slipper dra hela sin sjukdomshistoria vid besök på nya enheter i vården och behöver inte riskera att glömma berätta viktig information.

Det går också att se sådant som tidigare labbsvar och röntgenbilder.

Men de som inte vill att personalen där de söker vård ska kunna läsa om besök hos andra vårdgivare kan spärra sin journal. Till exempel berättade Vårdfokus nyligen att ungefär 500 patienter har gjort det i Östergötland. Då syns det bara vilka andra vårdinrättningar personen har besökt men inte varför.

Mina Back och hennes kolleger såg snabbt att den spärren inte räcker för besökarna på ungdomsmottagningarna.

– Det är viktigt att ungdomarna hos oss har förtroende och tillit och känner att de tryggt kan berätta känsliga saker och veta att det stannar hos oss. Det ska inte ens kunna synas att de varit här, säger hon.

Recept via nätet

För ungdomar under arton år har föräldrarna rätt att ta del av barnens journaler. Mina Back vet att det i de flesta fall inte skulle innebära något problem om föräldrar såg att deras ungdomar hade besökt en ungdomsmottagning. Men som på andra håll i Sverige lever en mindre grupp ungdomar i Dalarna i sammanhang med hedersrelaterade komplikationer där en sådan upptäckt kan innebära en akut fara för ungdomen.

– Därför är nu ungdomsmottagningarna i Dalarna en dold enhet i landstinget. Det betyder att journalerna är helt dolda, inte ens andra enheter i landstinget kan se att de finns. Om vi däremot skickar till exempel ett recept på p-piller via nätet så syns det i apotekets register som föräldrar kan se. Det informerar vi om, och i enstaka fall skriver vi pappersrecept, säger barnmorskan Mina Back.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida