Blandade känslor inför sommaren

Blandade känslor inför sommaren
Barnmorskorna i Kristianstad möter sommaren med tillförsikt. I Gävle är oron desto större. Foto: Istockphoto

Extrapass. Många barnmorskor i landet våndas inför sommaren men på förlossningen i Kristianstad känner de sig inte oroliga.

— Även om vi får tätare helgtjänst­göring och fler får ta helgpass i sommar känns det rätt positivt just nu. Vi har en god stämning på jobbet. Sedan händer det alltid saker under sommaren, säger barnmorskan Barbro Wikström, förtroendevald vid förlossningen på Centralsjukhuset i Kristianstad där det föds 2 000 barn om året.

T?tack vare att några pensionerade barnmorskor och ett par som semest­rar i närheten vill jobba har alla som önskat fyra veckors ledighet fått det. Sju barnmorskor väljer en eller två veckors kortare semester.?

— Det är medarbetarnas förtjänst att vi är i fas och inte har behövt lägga ut några extrapass. Jag har justerat önskemålen lite, men aldrig utan att diskutera med var och en. Barnmorskorna roterar mellan förloss-ningen och bb så jag har samplanerat med enhetschefen där. Det har förstås tagit lite tid, men det är det värt, säger Susanne Österberg som är enhetschef på förlossningen. ?

Förutom en barnmorska per pass bemannas bb med sjuksköterskor. Att det blir hög belastning på de erfarna när fler vikarier och ovana kommer in är svårt att göra något åt när det inte finns luft i systemet. ?

— Men vi känner oss inte oroliga, säger Barbro Wikström.?

Den som skjuter på en vecka av sin semester får 6 000 kronor extra.??

Oroliga är de däremot i Halmstad och Gävle, två ungefär lika stora för­lossningsavdelningar som i Kristian­stad. I mitten av maj var 54 barn­morskepass obesatta i Gävle.?

— Många kommer nog att få ta extrapass, men man måste ta ansvar för sin hälsa också så alla är inte beredda att göra det. Vi jobbar redan för mycket sedan länge, folk är oroliga och rädda för att bli extrainkallade, säger Ingrid Cerna, förtroendevald på förlossningen.

??Hon säger att det känns bra att de lovats bättre ersättning än tidigare år för att senarelägga delar av semestern. En vecka ger 15 000 kronor.?

— Det visar att arbetsgivaren har insett hur allvarligt läget är, men det hjälper oss inte i grunden. Den som tar lockbetet kanske blir sjuk i höst och kan förlora mer än det gav, säger Ingrid Cerna.?

Som tidigare somrar är bemanningssituationen på förlossningen och bb i Halmstad hårt ansträngd även i år. ?

— Trots att vi haft förmånen att få anställa nya barnmorskor under våren täcker det långt ifrån alla semestrar och föräldraledigheter. På bb ersätter barnmorskestuderande delvis barnmorskorna. I övrigt är pensionerade barnmorskor och utköp av semesterveckor samt extrapass av ordinarie personal vad vi har att ta till, säger Elisabeth Johansson, chef för bb och förlossningen i Halmstad.?

I början av juni var 20 pass obesatta. Att skjuta fram en veckas semester ger 12 000 kronor i bonus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida