Blodprov för att ta reda på fostrets kön ger träffsäkert svar

Genom att göra en genetisk analys av ett blodprov från mamman kan fostrets kön bestämmas med 99 procents säkerhet. En utvärdering som SBU gjort ger stöd för att införa metoden i Sverige. Men en varning ges också för att det väcker svåra etiska frågor.

12 oktober 2011

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har granskat den forskning som finns om analys av foster-DNA med metoden NIPD, non-invasive prenatal diagnosis. 

I ett blodprov från den gravida kvinnan finns små delar av fostrets DNA. Genom att analysera det kan man ta reda på fostrets kön eller blodgrupp. Det kan vara nödvändigt av medicinska skäl, till exempel om kvinnan har en allvarlig ärftlig sjukdom som bara drabbar pojkar eller om hon har antikroppar i blodet som förstör fostrets röda blodkroppar.

Sedan några år tillbaka används NIPD för blodgruppsbestämning av foster hos kvinnor som är immuniserade mot RhD, vilket innebär att kvinnans antikroppar kan förstöra de röda blodkropparna hos fostret.

Nu planeras att införa NIPD även för könsbestämning vid medicinsk indikation. Det skulle innebära lägre risker för kvinnan och fostret eftersom behovet av moderkaks- och fostervattensprov minskar. Dessutom kan sen abort i vissa fall undvikas.

Men SBU betonar att den här möjligheten att ta reda på fostrets kön och andra genetiska egenskaper väcker många svåra etiska frågor för vården och samhället.

SBU:s utvärdering har inte granskat den frågan särskilt, men nyligen kom Smer, Statens medicinsk-etiska råd, med en rapport om de etiska frågeställningarna kring metoden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida