utredda fall

Bristande vård när kvinna dog efter förlossning

Kvinnokliniken i Växjö vidtog inte tillräckliga åtgärder när en kvinna med havandeskapsförgiftning försämrades. Kvinnan förlöstes med kejsarsnitt men avled efter att ha drabbats av hjärnblödning.

Ivo anser att det blodtryckssänkande läkemedlet som gavs var otillräckligt och att det är ”anmärkningsvärt” att läkarbedömning dröjde så länge, enligt Nyhetsbyrån Siren.

Kvinnan lades in på kliniken i maj 2016 och hade då en mild eller måttlig preeklampsi, havandeskapsförgiftning. Tillståndet utvecklades dock snabbt till det sämre och Ivo bedömer att kvinnokliniken inte hanterade den akuta situationen adekvat.

Övervakningen borde ha intensifierats och nya blodprover borde ha tagits.

Barnmorskor såg försämringen

Barnmorskor hade upprepade gånger noterat att kvinnan mådde sämre och informationen hade nått läkare, ändå kom ingen läkare förrän kvinna försämrades kraftigt. Det läkemedel som läkare hade ordinerat per telefon var heller ingen effektiv akutmedicin, skriver Ivo.

Först fick kvinnan vård för krampanfall relaterat till havandeskapsförgiftning men  blodprov visade att hon drabbats av HELLP, en allvarlig form av preeklampsi med påverkan på organen.

Motsätter sig kritiken

Kvinnan fick vård mot tillståndet, men det är möjligt att mer kunde ha gjorts: ”Det framgår inte av patientjournalen huruvida man övervägde att administrera plasma, vilket i de allra flesta fall är lämpligt att ge vid HELLP”, skriver Ivo.

Vårdgivaren motsätter sig kritiken då de anser att det inte är säkert att den bristfälliga hanteringen påverkat utgången. Ivo menar dock att utgången i fallet inte är relevant i frågan om kritiken för bristerna.

Diarienummer hos Ivo: 8.2. 1-11 752/2018-15

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida