Det mångkulturella mötet på bvc skapar ömsesidig osäkerhet

Det mångkulturella mötet på bvc skapar ömsesidig osäkerhet
Bvc-sjuksköterskorna behöver mer stöd och kompetens inför arbetet med familjer från andra kulturer. Foto: Colourbox.

Beredskapen för hur barnhälsovården ska bemöta familjer från andra kulturer är dålig, visar en ny avhandling från Karolinska institutet.

– Resultatet  lyfter fram hur viktigt det är att satsa på mer stöd och kulturell kompetens till bvc-sjuksköterskorna för att förhindra framtida missbedömningar, feltolkningar och om det vill sig riktigt illa, felaktiga beslut, säger Anita Berlin, verksam som forskare på Centrum för allmänmedicin (CeFAM) i Stockholm.

Hon har intervjuat både sjuksköterskor och föräldrar från andra kulturer om deras möten på bvc. Hela 84 procent av sjuksköterskorna tyckte att samspelet var svårt och ungefär hälften kände sig inte nöjda med sin arbetsinsats.

Det visade sig också att de flesta saknade riktlinjer, stöd och kunskap om kulturell kompetens. Andra svårigheter var att bedöma om den psykosociala hemmiljön kunde utgöra en risk för barnets hälsa och utveckling, till exempel om föräldrarna har varit utsatta för traumatiserande händelser.
 
Föräldrarna å andra sidan kände sig utsatta och oroliga att bli missbedömda som förälder på grund av sin härkomst och de var oerhört observanta på sjuksköterskornas mimik och kroppsspråk. Beroende på vad de upplevde i dessa möten kände de sig antingen accepterade, osäkra eller ifrågasatta.
 
Forskarna testade också ett utbildningsprogram om kulturell kompetens med gott resultat och skapade två teoretiska modeller som illustrerar både sjuksköterskornas och föräldrarnas upplevelse av att mötas på barnavårdscentralen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida