Diabetessjukas barn oftare missbildade

Andelen missbildade barn är två till fem gånger större hos gravida med diabetes jämfört med dem utan sjukdomen trots optimal behandling.

7 november 2012

Barnet löper också ökad risk för fosterdöd, förhöjd fostervikt, lungsjukdom och gulsot. Läkaren Andreas Ejdesjö visar i sin avhandling att inte bara diabetessjukdomens svårighetsgrad utan också genetiska faktorer hos både mor och barn påverkar risken för medfödda missbildningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida