ETIK

Domstol prövar nytt fall med barnmorska som vägrar abort

Nyköpings tingsrätt prövar ett nytt fall av rätten till samvetsfrihet för en barnmorska som inte vill göra aborter. I höstas stämde hon Landstinget Sörmland sedan hon inte fått arbete som barnmorska.

Tingsrätten beslutade i förra veckan att ta upp fallet i höst.

Landstinget Sörmland hade bekostat vidareutbildningen till barnmorska för sjuksköterskan i utbyte mot att hon arbetade två år på kvinnokliniken som barnmorska. När hon insåg att det inbegrep sena aborter, meddelade hon i ett mejl att hon bara ville jobba med förlossningsvård.

Arbetsgivaren tog då tillbaka erbjudandet om anställning som barnmorska. I september stämde hon landstinget och begärde skadestånd på 80 000 kronor för kränkning av hennes samvets- och religionsfrihet, skriver tidningarna Världen i dag och Dagen.

Dubbla skäl

I Dagen har barnmorskan tidigare förklarat sitt beslut att inte vilja arbeta med aborter:

– Det är en blandning av min kristna tro och de mänskliga rättigheterna.

I Norge har hon däremot kunnat jobba som barnmorska.

En annan barnmorska, Ellinor Grimmark, blev riksbekant när hon stämde Region Jönköping för diskriminering. Hon fick inte anställning som barnmorska efter att ha sagt nej till att delta vid aborter, en uppgift som ingår i en barnmorskas arbete, enligt arbetsgivaren.

Tingsrätten dömde till regionens fördel och hovrätten valde att inte ta upp hennes överklagande. Ellinor Grimmark har gått vidare och i våras kom besked om att Arbetsdomstolen tar upp hennes fall i höst.

Landstinget Sörmland ville skjuta upp rättegången i det nya målet till dess dom fallit i det första. Domen kunde då blivit vägledande, menade landstinget. Men tingsrätten valde att inte vänta.

Skillnad mellan fallen

Det finns skillnader mellan de två fallen. I Jönköpings tingsrätt prövades bara om Ellinor Grimmark var diskriminerad, inte hennes rätt till samvetsfrihet. Det är vad Nyköpings tingsrätt kommer att pröva i det nu aktuella fallet, förklarar barnmorskans juridiska ombud Ruth Nordström i Världen i dag.

– Abortlagens förarbeten betonar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet och Europakonventionen slår fast rätten till både samvetsfrihet och religionsfrihet. Vi tycker att det är ett väldigt starkt mål, säger hon.

Förhandlingarna i Nyköpings tingsrätt äger rum den 22-26 september. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida