öppen enkät

En chans att påverka forskningen om förlossningsskador

En chans att påverka forskningen om förlossningsskador
Kvinnor har börjat prata mer om sina besvär efter vaginala förlossningar. Arkivbild: Mostphotos

Anhöriga, drabbade, sjukvårdpersonal, alla med erfarenhet och engagemang. Nu uppmanas allmänheten att tycka till om kunskapsluckorna kring kvinnors förlossningsskador.

Kvinnans underliv är ett outforskat område. Mycket ny kunskap behövs, inte minst om diagnostik, prevention och behandling av olika typer av skador som kan drabba kvinnor vid en vaginal förlossning och ge besvär direkt eller senare i livet.

Men vilka kunskapsluckor behöver fyllas först? Vad ska forskare och finansiärer prioritera framför annat?

Alla bjuds in

Det här har SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett svar på. För att hamna så rätt som möjligt har myndigheten tagit hjälp av kvinnor som själva är drabbade av förlossningsskador och vårdpersonal, som barnmorskor, som på olika sätt jobbar med bäckenbotten.

För att få ett ännu större underlag – och mer tryck i frågan – har SBU nu öppnat en enkät för allmänheten som handlar om vilka frågor det är viktigast att få svar på när det gäller förlossningsskador på kvinnor.

Mer forskning behövs

”Nu fortsätter alltså SBU:s arbete med att, mer exakt, ta reda på vilken forskning som vården och patienterna efterfrågar allra mest. Förhoppningen är att sammanställningen ska bidra till att det görs fler studier på de frågor som lyfts fram och prioriteras högst”, skriver SBU som också bjuder in allmänheten till workshops om högt rankade områden, som hur vården ska bli bättre på att upptäcka förlossningsskador och behandla grad två bristningar.

Enkäten är öppen till mitten av oktober.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida