lagändring

Ensamstående kan få assisterad befruktning

Ensamstående kan få assisterad befruktning
Förslaget innebär att ensamstående kvinnor ska få möjlighet att föreslå att spermier från en känd donator används. Men det är läkaren som ska avgöra om detta är lämpligt. Till skillnad från par får ensamstående kvinnor bara använda egna ägg. Arkivbild: Mostphotos

Redan i vår kan det bli möjligt för ensamstående kvinnor som vill bli föräldrar att få assisterad befruktning via vården.

En majoritet i riksdagens socialutskott har ställt sig bakom förslaget, som riksdagen ska rösta om i januari. Går förslaget igenom då föreslås lagändringen börja gälla från 1 april 2016.

Socialutskottet menar att samhällets normer och värderingar om föräldraskap och familj har ändrats och därför bör ensamstående kvinnor ges samma möjligheter som par redan har i dag.

Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir barnets enda rättsliga förälder, och faderskap eller föräldraskap ska inte fastställas annat än i vissa särskilda fall.

Samtliga partier har ställt sig bakom förslaget, utom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som har lämnat in reservationer. Båda partierna menar att barnets rätt till både en mamma och pappa bör väga tyngre än kvinnans önskan om barn.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida