Samvetsfrihet

Europadomstolen nekar prövning för abortvägrande barnmorskor

Europadomstolen nekar prövning för abortvägrande barnmorskor
Europadomstolen avslog barnmorskornas begäran att få sitt fall mot Sverige prövat. Bild: Mostphotos

Europadomstolen tar inte upp fallen med de två svenska barnmorskor som åberopat samvetsfrihet för att slippa utföra aborter. Beslutet var enhälligt.

Tidningen Världen i dag var först att rapportera om avslaget.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, applåderar beslutet. Det värnar om kvinnors hälsa, rätt till god vård och gott bemötande, särskilt i en abortsituation, anser organisationen.

– Vi hoppas att Europadomstolens beslut en gång för alla sätter punkt för abortmotståndarnas kampanj för vårdvägran i den svenska hälsovården, säger Hans Linde, förbundsordförande för RFSU, i ett pressmeddelande.

Nekade jobba med abort

Vårdfokus har redogjort för de två barnmorskornas respektive fall i en lång rad artiklar de senaste fem åren. Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen nekades anställning som barnmorskor i Region Jönköping respektive Region Sörmland när det framkom att de inte hade för avsikt att delta i arbete med abort. I Linda Steens fall avbröts en redan kontrakterad anställning.

Båda har förlorat i alla svenska instanser som de överklagat till. Arbetsdomstolen slog år 2017 fast att Ellinor Grimmark inte blev diskriminerad av arbetsgivaren Region Jönköping och att regionen hade rätt att kräva att alla barnmorskor kan arbeta med alla arbetsuppgifter. Det året erkände den amerikanska abortkritiska organisationen Alliance defending freedom, ADF, att den stod bakom barnmorskorna ekonomiskt och juridiskt.

Ville ha skadestånd

Sommaren 2017 lämnade barnmorskorna in klagomål till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. De ville ha skadestånd eftersom de ansåg att deras tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet och åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen hade kränkts.

Den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet beklagar i ett pressmeddelande Europadomstolens beslut att inte behandla fallen.

– Det avvisar i praktiken samvetsfriheten som grundläggande mänsklig rättighet, och det är ett synnerligen farligt vägval i ett samhälle, säger Claphaminstitutets direktor Per Ewert.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida