Få erbjuder hivtest

I en just publicerad studie erbjöd få ungdomsmottagningar hivtest efter oskyddat sex. Vården behöver uppdateras om hiv, anser forskningsledaren.?

Det var när Anna Mia Ekström, specialistläkaren i infektionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset, hörde en kollega berätta att sonen nekats hivtestning på en ungdomsmottagning som hon blev intresserad. Bloggar och personal på Noaks Ark bekräftade att pojken var långt ifrån ensam. Som docent på Karolinska institutet och handledare åt Maya Vergara Guera och Claudia Rifsdal, två barnmorskestudenter, föreslog hon dem att studera frågan i sitt examensarbete.

Efter en pilotstudie på fristående ungdomsmottagningar försökte de två studenterna ringa upp alla de 226 ungdomsmottagningar som är med i Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM. De nådde 219 av dem, oftast var det barnmorskor som svarade i telefonen.

De turades om att agera ung flicka och förklarade att de hade haft oskyddat sex ett antal gånger med en för dem okänd partner. Borde de testa sig för hiv?

Bara 25 procent av ungdomsmottagningarna rekommenderade hivtestning, 67 procent gav otydliga svar, och 9 procent av de uppringda mottagningarna avrådde flickan på telefon från att testa sig.

Under 60 procent av samtalen fick flickan först frågor om partnerns sexual­vanor, utlandsvistelser och ursprung, där ett afrikanskt sådant fick stor betydelse. Bara 13 procent frågade om flickans sexliv och endast en procent frågade om hon hade haft oskyddat sex förut. Tolv procent rekommenderade flickan att använda kondom i fortsättningen.

— Vi blev otroligt förvånade över att så många koncentrerade sig på hans beteende, fast flickan uppgav att hon inte kände mannen. Allvarligast är att de inte tog chansen att ge preventiv information då de hade flickan på tråden, säger Anna Mia Ekström.

Mia Öster, barnmorska och styrelseledamot i FSUM känner inte igen sig. När hon fick del av de preliminära resultaten för något år sedan diskuterades uppgifterna i styrelsen. De gjorde en skrivelse till medlemmarna där de skrev att om studien stämmer får det inte gå till så. Men Mia Öster har svårt att tro på uppgifterna.

— Jag känner inte alls igen att man skulle börja fråga om partnern, det naturliga är att säga till henne att komma till mottagningen. Och självklart får man inte neka någon hivtest.

Anna Mia Ekström säger att det finns stora kunskapsluckor om hiv på många håll i vården. Därför är det viktigt att få i gång en diskussion.

— Ungdomsmottagningarna utmärker sig inte särskilt, vi vill absolut inte hänga ut dem. Hiv är inget stort problem i Sverige och jag förstår att de inte ville oroa flickan. Men det ska inte vara något konstigt att ta ett hivtest.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida