Förlossningsvård

Färre kejsarsnitt med time-out under förlossningen

Färre kejsarsnitt med time-out under förlossningen
Barnmorskan och verksamhetsutvecklaren Liselotte Bergqvist är mycket nöjd med utvecklingen av vården för förstföderskor, samtidigt som hon ser att det finns en del kvar att göra. Foto: Robert Emilsson

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har antalet akuta kejsarsnitt hos förstföderskor minskat med 25 procent från 2013 till 2015. En bidragande orsak är den time-out som görs om förlossningen drar ut på tiden.

Det började som en del av arbetet med värdebaserad vård och har nu blivit etablerad rutin. När ett värkarbete stått still i tre timmar hos en förstföderska samlas hela förlossningsteamet – det vill säga barnmorska, läkare och undersköterska, för en avstämning med den födande kvinnan. Hur har det gått? Hur mår mamman och barnet? Vilka möjliga scenarier finns att vänta?

– Att involvera kvinnan i en time-out var något som efterfrågades när vi pratade med förlossningsrädda kvinnor. Det visade sig att flera av dem hade erfarenhet av långdragna förlossningar där de upplevt att de inte varit delaktiga i det som skett. Att inte ha kontroll över situationen ökade rädslan hos kvinnorna, säger Liselotte Bergqvist som är barnmorska och verksamhetsutvecklare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Skapar struktur

Hon berättar att avstämningen ökar känslan av trygghet, både för den födande och för barnmorskan.

– Under mötet tas beslut om hur de tillsammans ska fortsätta, till exempel att de ska stämma av om ytterligare en timme. Det kan ge kvinnan extra energi att orka kämpa på en stund till. Samtidigt får barnmorskan en struktur att förhålla sig till, berättar Liselotte Bergqvist.

Gemensamt arbete

Sedan 2013 arbetar samtliga förlossningsenheter i Göteborg arbetat med värdebaserad vård. De valde att fokusera på ”förstföderskor med spontan förlossningsstart med en normal fullgången graviditet”. Det är den patientgrupp som till antalet är störst, cirka 4 000 förlossningar per år i Göteborg. Dessutom visar tidigare forskning att en positiv upplevelse vid första förlossningen skapar goda förutsättningar för att det ska gå bra vid framtida förlossningar.

Förutom att minska antalet akuta kejsarsnitt består utvecklingsarbetet av fem andra delområden:

  • Minska antalet större blödningar 
  • Minska antalet stora bristningar
  • Öka nöjdheten på BB
  • Öka närvaro och stöd under förlossningen
  • Minska förlossningsrädsla

Varje område har så kallade processledare som träffas regelbundet för att gå igenom insamlad data, analysera och planera för vad nästa steg ska bli. Processledarna består av personal på den egna kliniken. Flera delmål har redan uppnåtts, som minskat antal akuta kejsarsnitt och färre stora bristningar.

– Jag tror att receptet för framgång är att det finns några personer som är ansvariga för varsin del och hela tiden leder arbetet framåt. Vill man utveckla vården gäller det att inte tappa fokus. Det här är frågor som ligger väldigt nära den dagliga verksamheten, vilket skapar stort engagemang hos personalen.

Vissa svårigheter

Samtidigt har andra mål varit svårare att nå. Än är det en bit kvar, bland annat när det gäller minskat antal blödningar över 1 000 ml och nöjdheten på BB.  För föräldrarna är det viktigt med närvaro och stöd, vilket till stor del är en fråga om personalresurser.

– Tyvärr ser det inte riktigt ut så i dag på BB, men jag hoppas att även det långsiktiga och viktiga hälsofrämjande arbete som sker på BB ska prioriteras i framtiden

Checklista för barnmorskor

1. Samla hela teamet vid utebliven progress eller när cervix varit retraherad 2-3 timmar och förlossningen inte är nära förestående. Initieras av ansvarig barnmorska.

2. Samla information

Bakgrund/riskfaktorer?

Bjudning/Yttre palpation

Värkstatus?

Station/progress?

CTG

Kommunikation/tolk?

Stöd?

Vidtagna åtgärder? Lägesändring, urinblåsa, oxytocin, kvinnans resurser, sömn, nutrition, smärthantering, rädsla?

3. Involvera kvinnan och partner/anhörig.

Gör en plan och dokumentera.

 Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida