Fem gånger fler dödfödda hos mammor med svininfluensa

Kvinnor som infekterats av influensaviruset H1N1 har visat sig löpa större risk att föda för tidigt eller att få dödfödda barn, enligt en ny engelsk studie.

När forskarna granskade alla gravida som vårdats på sjukhus och drabbats av svininfluensaviruset H1N1 mellan september 2009 och januari 2010 lade man märke till att risken för barnadödlighet var fem gånger högre än normalt. Dessutom var risken att barnen föddes för tidigt högre än hos mödrar som inte smittats med viruset.

Studien har gjorts vid National perinatal epidemiology, universitetet i Oxford, och bygger på data från 256 mödrar.

Sedan tidigare är det känt att gravida kvinnor som smittas av H1N1 löper högre risk att dö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida