Fetmakirurgi ökar risken för att barnet föds för tidigt

Att fetma hos gravida kvinnor ökar risken för att barnet ska födas för tidigt är känt sedan tidigare. Nu visar en ny svensk studie att risken inte minskar hos dem som blivit opererade för sin fetma - utan tvärtom ökar.

25 augusti 2016

Fetma hos gravida kvinnor ökar risken för flera komplikationer som kan påverka både mammans och barnets hälsa negativt. Till exempel är risken att barnet föds för tidigt högre än för normalviktiga gravida kvinnor.

I dag genomgår allt fler personer fetmakirurgi, som leder till stor och ofta bestående viktnedgång. Det har lett till att antalet kvinnor som genomgått en fetmaoperation innan de föder barn har ökat kraftigt.

Jämfört via olika register

En grupp forskare vid Karolinska institutet i Stockholm har via kvalitetsregistret för översiktskirurgi, SOReg, och svenska hälsoregister, identifierat nära 2 000 barn som fötts av kvinnor som före graviditeten genomgått fetmakirurgi. De har jämförts med barn till 6 500 kvinnor som inte opererats, men som hade samma kroppsmasseindex, BMI, som de opererade kvinnorna hade haft före fetmakirurgin.

Till forskarnas förvåning visade det sig att fetmaopererade kvinnorna löpte högre risk att få ett prematurt barn. Bland jämförelsekvinnorna födde 6,8 procent för tidigt, medan motsvarande andel bland de opererade var 8,4 procent.

Avråder inte från fetmakirurgi

Bör man råda kvinnor att avstå från fetmaoperation om de efteråt vill bli gravida?

– Nej, det kan man inte eftersom andra studier har visat att vissa saker förbättras efter fetmaoperation. Exempelvis minskar risken för graviditetsdiabetes och  havandeskapsförgiftning. Och barnen föds inte lika stora vilket minskar risken för förlossningsskador. Så man får väga för- och nackdelar, säger överläkaren och docenten Olof Stephansson som lett studien.

Eftersom fetmakirurgi kan påverka graviditeten både positivt och negativt vill Olof Stephansson inte avråda någon från att låta sig fetmaopereras före en graviditet. Foto: Anneli Milton

Men eftersom fetmakirurgi före graviditeten trots allt kan öka risken för för tidig födsel anser han att det bör betraktas som riskgraviditeter när dessa kvinnor väntar barn.

– De bör få särskild omsorg från mödrahälsovården, till exempel genom extra ultraljud för att kontrollera fostertillväxt och detaljerade kostråd som även inkluderar kontroll av intag av kosttillskott som är nödvändiga efter fetmakirurgi. Mödravården bör också kontrollera eventuella näringsbrister utöver järn, säger Olof Stephansson.

Studien, Bariatric surgery and preterm birth, presenteras online i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine den 25 augusti.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida