sommaren 2016

Fler fick föda på annan ort under sommaren

Fler fick föda på annan ort under sommaren
Anna Nergårdh, chefläkare inom Stockholms läns landsting, ser ett stort behov av en utbyggd förlossningsvård i takt med att Stockholm växer.Foto: Fredrik Persson

I juni och juli fick 28 kvinnor föda barn utanför Stockholms län, vilket är betydligt fler än tidigare år. Chefsbarnmorskor och chefläkare anser ändå att även om belastningen tidvis varit mycket hög så har förlossningsvården fungerat över förväntan.

Inför sommaren var oron stor för hur förlossningsvården i Stockholm skulle klara att ta hand om länets födande kvinnor. I vintras kom beskedet om att Södra BB inte skulle vara kvar i sin dåvarande form och strax därefter sa Praktikertjänst upp sitt avtal med landstinget och nedläggningen av BB Sophia var ett faktum.

Västerås och Eskilstuna

Förändringarna innebar att förlossningsplatserna fördelades på sex kliniker i stället för sju. Samtidigt försvårades rekryteringen av barnmorskor av att personalen på BB Sophia hade full lön fram till den 15 augusti och därmed inte hade bråttom att söka nytt jobb under sommaren.

Enligt Stockholms läns landstings veckorapporter skedde drygt 5 000 förlossningar under juni och juli. Under samma period hänvisades 28 kvinnor till andra län för att föda barn. De flesta hänvisningarna skedde till Västerås, Nyköping och Eskilstuna.

Även om siffran är relativt låg i förhållande till det totala antalet förlossningar så är det en markant ökning i jämförelse med tidigare år. Under juni och juli 2014 hänvisades sju kvinnor till andra län och under samma period förra året fick 14 kvinnor från Stockholm föda på en förlossningsklinik utanför länet.

Fördela förlossningarna

– För två år sedan hade vi inte BB Sophia i full drift och då var ändå antalet hänvisningar lägre än förra året, så jag tycker att inte det är helt enkelt att tolka vad siffrorna står för. Men självklart är målsättningen att alla ska få föda inom länet, säger Anna Nergårdh, chefläkare vid Stockholms läns landsting.

För att fördela antalet förlossningar jämnt mellan de olika klinikern infördes i början av sommaren ett så kallat listningstak. Det innebar att de gravida endast kunde lista sig på ett sjukhus som förväntades ha plats när det var dags för förlossningen. Enligt Anna Nergårdh har det fungerat bra, även om det tog några veckor innan systemet satte sig.

– I början av sommaren var framför allt Danderyd och BB Stockholm hårt belastade. En del kvinnor fick då välja om vilket förstås är olyckligt. Men efter att vi blivit tydligare med informationen, bland annat genom kampanjen ” Sommarbebis”( reds anmärkning), såg vi att det fungerade bättre.

Nio av tio fick första handsval

Antalet kvinnor som fått föda vid sitt förstahandsval har under sommarveckorna varierat mellan 91-94 procent, enligt Stockholms läns landsting.

Anna Nergårdh anser att det pressade läget inom förlossningsvården hanterats väl tack vare medarbetarnas fantastiska insatser och gott samarbete mellan klinikerna

Har det varit patientsäkert?

­– Det har varit ett ansträngt läge och som alltid inom akutvård så har vissa dygn varit tuffare än andra. Men enligt de uppgifter jag fått från de enskilda enheterna så har de klarat av vården.

Inför hösten är hon försiktigt optimistisk, även om länets förlossningsvård fortsatt har ett utbyggnadsbehov. Rekryteringen av barnmorskor har kommit igång och det ser bra ut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida