forskning

Fler kvinnor får upprepade missfall

Andelen kvinnor som får tre eller flera missfall har ökat kraftigt i Sverige under en 10-årsperiod, visar en ny studie. Varför det är så vet forskarna inte.

– Det kan handla om miljöfaktorer, säger Emma Råsmark Röpke, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus, som genomfört studien om upprepade missfall.

En annan möjlig förklaring är ökad påverkan av immunförsvaret. Man har ju även sett en ökning av andra inflammatoriska sjukdomar som allergi och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Att det skulle handla om livsstilsfaktorer som vikt och rökning är inte särskilt troligt eftersom färre gravida röker och den genomsnittliga vikten bara ökade marginellt under den period som undersöktes. Inte heller är ökad ålder en trolig förklaring eftersom genomsnittsåldern för kvinnorna i studien är 33 år och det ändrades inte under den undersökta perioden.

– Studien visar att det skett en kraftig ökning av gruppen kvinnor som får upprepade missfall i Sverige. Det krävs ytterligare studier som går på djupet med vad som kan vara orsaken, säger Emma Råsmark Röpke.

Studien omfattar perioden 2003-2012 och visar att den grupp kvinnor som drabbas av tre eller flera missfall utan födda barn emellan ökade med hela 58 procent under perioden. Ökningen var kraftigast under de senare fem åren. 

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstet Gynecol Scand.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida