För få barnmorskor – ”Barnmorska hela vägen” läggs ner

För få barnmorskor – ”Barnmorska hela vägen” läggs ner
Gravida i Sollefteå får åka drygt tio mil när det är dags för att föda, antingen till Sundsvall eller Örnsköldsvik. Foto: Getty Images

De långa avstånden till förlossningsklinikerna och beredskapsarbetet har gjort det svårt att rekrytera barnmorskor till Sveriges första caseload-projekt i Sollefteå. Nu avslutas projektet tidigare än planerat.

Projektet Barnmorska hela vägen, där samma barnmorska följer kvinnan under graviditet, förlossning och eftervård, startade i Sollefteå februari 2017. Målet var att erbjuda en kontinuerlig vårdkedja för gravida genom att testa den så kallade caseload-modellen för första gången i Sverige.

Följde med till förlossningen

Starten på det treåriga projektet sammanföll med att BB i Sollefteå lades ner i januari samma år. Tanken var inte att Barnmorska hela vägen skulle fungera som en ersättning, men kunde erbjuda ett tryggare alternativ för gravida i närområdet. Kvinnorna som skrevs in i projektet fick träffa samma barnmorska under hela graviditeten och som också följde med in till förlossningsavdelningen i Sundsvall eller Örnsköldsvik när det var dags att föda.

Läs mer: Ny barnmorskemodell ska ge tryggare mammor

Modellen passar inte alla barnmorskor. De långa resorna och beredskapstjänstgöringen har gjort att det varit svårt att rekrytera barnmorskor till projektet. Vid halvtidsutvärderingen som publicerades tidigare i våras visade det sig att barnmorskorna inte räckte till för att bemanna dygnet runt. Bara hälften av kvinnorna fick med sig samma barnmorska eller en känd barnmorska under förlossningen.

Läs mer: ”Barnmorska hela vägen” kom bara halvvägs

För få för jour

Svårigheter med att rekrytera är alltså anledningen till att projektet avslutas flera månader före treårsdagen. Projektledaren Ulrica Sjöstrand säger att det beror på att barnmorskor inte är vana att ha beredskap på sättet som modellen kräver.

Ulrica Sjöstrand Foto: Erik Löfgren

– Vi är vana med våra schemalagda pass och det passar inte alla att arbeta jour. Sedan tror jag inte att caseload fungerar i glesbygd, avstånden är för långa helt enkelt, men nu har vi testat i alla fall, säger Ulrica Sjöstrand.

Hon ser ändå inte den tidigarelagda projektavslutningen som ett misslyckande.

– Som projektledare tycker jag att vi har haft en fantastisk möjlighet att få pröva caseload-modellen här och vi har lärt oss massor. Vi börjar redan kunna se en hel del intressanta resultat i den forskning som vi gjort under tiden och som fortsätter även om projektet avslutas. Bland annat ser vi att de kvinnor som haft känd barnmorska med sig är mer nöjda med sin förlossning, säger Ulrica Sjöstrand.

Satsa på mödravården

Nu är de sista gravida inskrivna i projektet och den 1 oktober stängs verksamheten ner. Men det behöver inte betyda slutet för en sammanhållen vårdkedja för gravida i Sollefteå, menar Ulrica Sjöstrand.

– Vi håller på att se över möjligheterna för en utbyggd mödravård med möjlighet till beredskap kvällar och helger och hoppas få finansiering för något som kan bli mer permanent, berättar Ulrica Sjöstrand.

I dag erbjuder Karolinska universitetssjukhuset också caseload-modellen

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida