Patientsäkerhet

Förlossningen i Karlskoga ska öppna igen – om inte chefen säger nej

Förlossningen i Karlskoga ska öppna igen – om inte chefen säger nej
Barnmorskorna på kvinnokliniken i Karlskoga ser fram mot att få öppna förlossningen igen.

I går meddelade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro att förlossningskliniken på Karlskoga lasarett ska öppnas igen. Barnmorskorna gläds åt beslutet. Men verksamhetschefen kan sätta stopp för planerna.

29 augusti 2019

– We love it. Vi är jätteglada åt beslutet, säger Eva Morssing, barnmorska och biträdande avdelningschef på avdelning Q på Karlskoga lasarett.

Avdelningen är en kombinerad BB- och gynekologiavdelning. Fram till i somras fanns det även en förlossningsavdelning här. 

Ansågs inte patientsäkert

Men efter ett par allvarliga händelser där Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hade synpunkter på patientsäkerheten och beslutade om en tillsyn, tog läkaren och verksamhetschefen Gill Kullberg ensam beslutet att stänga förlossningsverksamheten. 

Sedan den 15 juni i år hänvisas därför de som ska föda barn till förlossningsavdelningen på Universitetssjukhuset Örebro.

En av de viktigast anledningen till beslutat att stänga var att det saknades neonatalläkare, ett neonatologiskt team och en neonatalavdelning. 

Även om bara friska mammor förlöstes i Karlskoga hände det att de nyfödda var svårt sjuka. De hämtades då av ett specialtränat neonatalteam från sjukhuset i Örebro. Ett av de fall som Ivo hade granskat rörde ett barn som förra året var nära att dö i samband med förlossningen.

Barnmorskorna höll inte med

På avdelning Q arbetar i dag ett 20-tal barnmorskor. De alternerar mellan uppgifterna på avdelningen och så länge det fanns förlossning ingick det som en del av deras arbeta att förlösa kvinnor.

Enligt Eva Morssing höll barnmorskorna inte med om att verksamheten var patientosäker.

.

– Vi har haft några få oväntat svårt sjuka barn. Men vi har inte haft något dödsfall. Det har gått bra med alla barn. Vi har protesterat mot beslutet på alla de sätt som tänkas kan, säger Eva Morssing.

Det bildades också en starkt folklig opinion mot beslutet. Vid den första demonstrationen i samband med stängningen protesterade cirka 5 000 människor på gatorna i Karlskoga.

Politikerna ville inte stänga

Även politikerna var emot stängningen. Tämligen omgående efter verksamheteschefens beslut beställde ordföranden i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, Karin Sundin (S), en kartläggning av förutsättningarna för ett återöppnande.

Kartläggningen är klar och i går beslutade en enig nämnd att förlossningen ska öppnas. Exakt när är inte klart, men enligt ett pressmeddelande från regionen ska det ske skyndsamt.

Det ska bland annat ske genom att:

  • Barnmorskorna ska utbildas enligt det amerikanska konceptet Stable. Det ska ge dem kompetens att stödja narkosläkare, narkossjuksköterskor och barnläkare vid det akuta omhändertagandet av nyfödda sjuka barn och under transporten till neonatalavdelningen i Örebro.
  • All narkospersonal ska få teamträning hur i sjuka eller livlösa nyfödda ska tas om hand i det akuta skedet.
  • Det primära barnläkaransvaret flyttas från barnläkarna i Örebro till barnläkarna i Karlskoga. Barnläkarnas aktiva tjänstgöring utökas till klockan 21.00 vardagar. Nattetid och på helgerna är de i beredskap
  • Kamerautrustning ska installeras som gör det möjligt för en neonatalläkare på exempelvis sjukhuset i Örebro att på distans bedöma barn som föds sjuka på lasarettet i Karlskoga.

 – Vi har jobbat med ständiga förbättringar i 30 år och vi tror på det här konceptet. Det är ingen av oss som skulle vilja jobba patientosäkert, säger Eva Morssing.

Enligt henne är alla barnmorskorna på avdelning Q positiva till återöppnandet

– Sedan beslutet om stängning kom har en handfull barnmorskor sagt upp sig eller tagit tjänstledigt. De är alla villiga att komma tillbaka om vi kommer igång med förlossningar igen.

Verksamhetschefen inte övertygad

En som inte är helt övertygad om att förlossningen verkligen kommer att öppna är dock verksamhetschefen, Gill Kullberg. Det är hon som har det medicinska ansvaret och som enligt lag måste kunna garantera att verksamheten är patientsäker.

Gill Kullberg är verksamhetschef vid kvinnokliniken i Karlskoga. Foto: Lars-Göran Jansson

– De åtgärder som har föreslagits i kartläggningen är inte tillräckliga för att skapa en patientsäker vård för våra akut sjuka nyfödda barn. Det som fortfarande saknas är tillgång till neonatologisk kompetens, på plats och dygnet runt. Utöver det behövs ett neonatologiskt team med bland annat specialistsjuksköterskor. Det är en förutsättning för att över huvud taget återöppna, säger hon till Vårdfokus.

Trots att politikerna tagit ett beslut i största enighet är det till syvende och sist verksamhetschefen som i realiteten avgör.

– Jag kan inte öppna en verksamhet så länge den inte kan betraktas som patientsäker. Men sannolikt kommer ett nytt uppdrag om hur det här ska genomföras. Det ska göras i samarbete med verksamhetsföreträdarna. Beroende på vad man kommer fram till får man värdera åtgärderna och vad de innebär för verksamheten, säger Gill Kullberg.

Eva Morssing, barnmorskan och biträdande avdelningschefen, tycker dock att den kartläggning som gjorts och de åtgärder som föreslagits borde räcka. I kartläggningen har man jämfört förlossningen vid lasarettet i Karlskoga med övriga sju förlossningsenheter i landet som saknar neonatalvård.

– Med de nya åtgärderna blir vi jämförbara med de andra så kallade lågriskenheterna. Annars borde det regleras från Socialstyrelsen och likvärdiga villkor gälla över hela landet, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida