Sommarbemanning

Förlossningsklinik stängs för att klara sommarbemanningen

Förlossningsklinik stängs för att klara sommarbemanningen
Barnmorskan Rósa Ólafsdóttir anser inte att effekterna av att bb i Karlskoga stängs under sommaren har utretts tillräckligt.

Sommarbemanningen på landets förlossningskliniker blir ett problem. Arbetsgivaren i Örebro löser det genom att stänga förlossningen i Karlskoga och låta personalen pendla.

Region Örebro län vill klara sommarbemanningen genom att stänga förlossningsavdelningen på kvinnokliniken i Karlskoga och låta personalen pendla till universitetssjukhuset i Örebro.

Förra sommarens bemanningsbrist innebar att regionen tvingades betala ut bonusar för att få barnmorskor på universitetssjukhuset i Örebro att skjuta upp sina semestrar. Det vill man inte ska hända igen och sedan årsskiftet inryms förlossningarna i Örebro och Karlskoga inom samma klinik.

Beslutet att stänga avdelningen under tio veckor i sommar togs trots protester både från Vårdförbundet och Kommunal. Det innebär att det inte finns någon förlossningsvård i Karlskoga under den tiden.

Inte tillräckligt utrett

– Vi anser inte att det är tillräckligt utrett hur stängningen påverkar både den här kliniken och övriga kliniker som berörs. Våra medlemmar vill absolut inte lämna sin arbetsplats och många får en resväg på minst tio mil extra om dagen, säger Rósa Ólafsdóttir, barnmorska i Karlskoga och förtroendevald i Vårdförbundet.

Personal och förtroendevalda är besvikna. De trodde att arbetsgivaren skulle lyssna på protesterna.

– Nu är beslutet taget och vi kan inte gå emot det. Arbetsgivaren uppger att det är för att värna personalens hälsa. Den värnar vi också, och nu kommer vi att bevaka medlemmarnas villkor under förändringen.

Problem över hela landet

Enligt TV4 Nyheterna rapporterar landets alla landsting och regioner, utom Västerbotten, stora problem med att rekrytera barnmorskor under sommarmånaderna. Till Nyheterna säger också områdeschefen i Region Örebro att stängningen av Karlskoga ger dem en möjlighet att låta personalen få sin semester.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida