vårdpolitik

Förlossningsvården får 500 miljoner extra i vårbudgeten

Regeringen har uppmärksammat krisen i förlossningsvården. I dag meddelar Socialdepartementet att extra pengar skjuts till.

– Vi ser behov av fortsatta investeringar i förlossningsvården för att alla blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård, och för att de som arbetar i vården ska kunna få vettiga förutsättningar att ge den vård patienterna behöver, säger sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S).

Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet kommer 500 miljoner kronor ytterligare att tillföras den satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa som är beslutad sedan tidigare.

Pengarna betalas ut i år, men får användas även nästa år.

Tillskottet kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd och ska användas till att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor.

I dag träffar också sjukvårdsminister Gabriel Wikström företrädare för landsting och regioner för att diskutera hur man ska tackla problemen inom förlossningsvården. Både Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet har också haft möten med ministern där det allvarliga läget har diskuterats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida