Nya Karolinska

Förlossningsvården kraftsamlar inför sista flyttlasset till NKS

Förlossningsvården kraftsamlar inför sista flyttlasset till NKS
I helgen går sista flyttlasset till Nya Karolinska i Solna. När förlossningen byter lokaler kraftsamlar vården i Stockholm. Foto: Karolinska universitetssjukhuset

I helgen flyttar de sista verksamheterna in på Nya Karolinska i Solna. Där ingår förlossningen som kommer att ta emot färre patienter de första veckorna. För att stötta upp har andra förlossningsavdelningar i länet tagit in mer personal som får exta betalt.  

I helgen avlutas det omfattande flyttlasset till Nya Karolinska i Solna när förlossningen, intensivakuten och delar av Tema cancer börjar jobba i nya lokaler. Förutom att själva förflyttningen av patienter är komplicerad och kommer att ske i omgångar, är det många nya rutiner som personalen ska sätta sig in i – även om de har övat vid flera tillfällen.

Flytten pågår mellan fredag kväll klockan 18.00 och måndag morgon klockan 07.00. Under den tiden tar förlossningen på Nya Karolinska inte emot några nya födande. Under nästa vecka går de på halv kapacitet och veckan därefter på 75 procent.

Det innebär att andra förlossningsmottagningar i länet behöver stötta upp. På bland annat Danderyd erbjuds barnmorskor 1 000 kronor per extra dag och kvällspass, samt 1 500 kronor för natt och helgpass. Det är utöver ordinarie lön och ersättning.

Känner sig trygg

Rozita Afkhami, barnmorska och huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Karolinska Solna, berättar att det finns en gedigen plan för flytten. Förutom extra personal på flera håll finns det direktiv om var patienterna ska tas emot.

Rozita Afkhami, barnmorska och huvudskyddsombud.

– Flytten sker vid en noga vald tidpunkt. Det har gjorts analyser utifrån mödravårdens patienter, vilket visat att den här perioden är lågsäsong när det gäller antalet förlossningar. Som blivande förälder kan man känna sig helt trygg, säger Rozita Afkhami.

Nya Karolinska har färre antal vårdplatser än i de gamla lokalerna, vilket innebär att antalet förlossningar sänks från dagens 4 000 till 3 200. Men i våras upptäcktes att de nya lokalerna inte ens skulle räcka till för den mängden förlossningar.

Långvarig jakt på platser

Till en början var förhoppningen att fler platser skulle kunna inrymmas på ett intilliggande patienthotell. När den planen föll försökte ledningen hitta fler vårdplatser inom den nya vårdbyggnaden. Efter flera månader av analyser kom beskedet att det blir en BB-modul i anslutning till neonatalen och en i anslutning till en barnmedicinsk avdelning med hjärt- och infektionspatienter – med en dörr emellan.    

Så sent som i går samverkade arbetsgivaren och fackliga organisationer förslaget om en BB-modul vid infektion. Vårdförbundet godkänner inte arbetsgivarens förslag. Rozita Afkhami berättar att Vårdförbundets företrädare i stället nu inriktar sig på att lösa den uppkomna situationen på bästa sätt. 

– Vi är kritiska till att processen dragit ut på tiden och att vi inte involverades långt tidigare. Men jag bedömer att det finns en tillräcklig beredskap, vi kommer att lösa det här på ett bra sätt. Det kommer att finnas kompetent personal på plats och vi kommer att hålla hårt på hygienrutinerna. De patienter som kommer till BB-modulen vid infektion är i första hand omföderskor som bara är där en kort tid, säger Rozita Afkhami.

Nya arbetssätt för barnmorskor

Eftersom antalet förlossningar på Nya Karolinska minskar med flera hundra kommer övriga förlossningsvården att byggas ut successivt fram till 2020. Det tillkommer ett stort antal vårdplatser på Karolinska i Huddinge. Samtidigt är det hård konkurrens om barnmorskor, som inte sällan lockas till lugnare arbetsmiljö inom mödravården.

Behovet av barnmorskor kommer dessutom att öka. Det finns tankar om att införa en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning. Och på Karolinska i Huddinge pågår ett projekt där patienten får träffa samma barnmorska före, under och efter förlossningen.

– Vi kommer att jobba på liknande sätt vid Nya Karolinska. Jag tror att det lockar fler barnmorskor eftersom det gör arbetet mer varierat och harmoniskt. Men framför allt är det bättre för patienterna. Att kunna ge trygga och säkra förlossningar innebär stora samhällsvinster, säger Rozita Afkhami.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida